Дежурства Прогимназиален етап

Дата на публикуване: 06.10.2021 15:41

ГРАФИК
за дежурството на преподавателите от ПЕОО
през II срок
на учебната 2022/2023 година

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Вход

Соня Иванова

Петя Димитрова

Анна Харизанова

Ирена Стойчева

Албена Савова

Партер

Росица Николова

Славчо  Свиленов

Веселина Радованова

Боряна Василева

Силвия имеонова

Първи етаж

Запад

Пенка Иванова

Ирена Малинова

Мариана Славчева

Ирена Малинова

Мариана Славчева

Ивета Зарева

Изток

Милена Методиева

Мина Милева

Ирена Стойчева

Албена Савова

Евелина Велинова

Изток

Емилия Цекина

Силвия Спасова

Ивета Зарева

Диана Никифорова

Соня Иванова

Втори етаж

Запад

Йоан Савов

Мариела Ивайлова

Ирина Китанова

Петя Димитрова

Стефан Йорданов

Изток

Ирина Китанова

Анна Харизанова

Даниела Петрова

Даниела Петрова

Валерия Цветанова

Валерия ветанова


  1. Дежурства Прогимназиален етап - Текуща страница
  2. Дежурства Начален етап