Дежурства Прогимназиален етап

Дата на публикуване: 06.10.2021 15:41

ГРАФИК
ДЕЖУРСТВО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
първи срок, учебна 2021/2022 година

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

втори етаж

запад 1.

Силвия Спасова

Николина Лозанова

Мариела Ивайлова

Силвия Спасова

Евелина Велинова

изток 1.

Ирена Стойчева

Емилия Цекина

Мина Милева

Анна Харизанова 1/2

Йоан Савов

Кирил Полихронов 1/2

първи етаж

запад 1.

Валерия Цветанова

Анна Харизанова

Йоан Савов

Пенка Иванова

Милана Методиева

изток 1.

Ирена Малинова

Евелина Велинова

Силвия Симеонова

Боряна Василева

Ирена Малинова

2.

Валерия Михайлова

Славчо Свиленов

Мариана Славчева

Емилия Цекина

Славчо Свиленов

Партер

запад 1.

Николина Лозанова

Даниела Петрова

Валентин Аврамов

Мариана Славчева 1/2

Валентин Аврамов

Елза Сандова

Даниела Петрова 1/2

вход

1. Парк

Мина Милева

Валерия Михайлова

Ирена Стойчева

Йоан Савов

Емилия  Цекина

2. Двор

Мариана Славчева

Силвия Симеонова

Боряна Василева

Валерия Цветанова

Даниела Петрова

3. Вход - ОББ

Пенка Иванова

Милена Методиева

Николина Лозанова

Ирена Стойчева

Силвия Спасова


  1. Дежурства Прогимназиален етап - Текуща страница
  2. Дежурства Начален етап