Допълнителен час на класния ръководител

Дата на публикуване: 10.09.2021 13:43

                                                                                                           НЕОО


ГРАФИК
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
втори учебен срок, 2021/2022 учебна година

                                                                                                                                                                                 Приложение № 1

 

Клас/Паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

Място на провеждане

 

1 а

Вилма Симеонова Димитрова

вторник

от 12:15 ч. до 13:00 ч.

 

стая 201

 

1 б

Даниела Петрова Павлова

понеделник

от 12:15 ч. до 13:00 ч.

 

стая 202

 

1 в

Сийка Димитрова Дурева

понеделник

от 12:15 ч. до 13:00 ч.

 

стая 203

 

1 г

Детелина Симова Секулова

понеделник

от 12:15 ч. до 13:00 ч.

 

стая 204

 

1 д

Мая Борисова Казанджиева

понеделник

от 12:15 ч. до 13:00 ч.

 

стая 205

 

1 цдо а

Димитрина Боянова Ваклинова

четвъртък

от 16:20 ч. до 17:05 ч.

 

стая 205

 

1 цдо б

Красимира Йорданова Петрова-Миланова

четвъртък

от 16:20 ч. до 17:05 ч.

 

стая 204

 

 

 

2 а

 

 

Силва Станкова Младенова

I смяна:

четвъртък от 12:15 до 13:00 ч.

II смяна:

четвъртък от 17:20 ч. до 18:05 ч.

 

 

 

стая 111

 

 

 

2 б

 

 

Ирина Стойкова Стоянова

I смяна:

четвъртък от 12:15 до 13:00 ч.

II смяна:

четвъртък от 17:20 ч. до 18:05 ч.

 

 

 

стая 110

 

 

 

2 в

 

 

Лорита Сръндева Иванова

I смяна:

четвъртък от 12:15 до 13:00 ч.

II смяна:

четвъртък от 17:20 ч. до 18:05 ч.

 

 

 

стая 109

 

 

 

2 г

 

 

Боряна Кръстева Иванова- Стоичкова

I смяна:

четвъртък от 12:15 до 13:00 ч.

II смяна:

четвъртък от 17:15 ч. до 18:00 ч.

 

 

 

стая 101

 

 

 

2 д

 

 

Красимира Йончева Златкова

I смяна:

четвъртък от 12:15 до 13:00 ч.

II смяна:

четвъртък от 17:15 ч. до 18:00 ч.

 

 

 

стая 102

 

 

 

2 цдо а

 

 

Людмила Асенова Пейчева

I смяна:

понеделник от 12:45 до 13:30 ч.

II смяна:

понеделник от 16:45 ч. до 17:30 ч.

 

 

 

етаж ЦОУД

 

 

 

2 цдо б

 

 

Десислава Велинова Петрова

I смяна:

понеделник от 12:45 до 13:30 ч.

II смяна:

понеделник от 16:45 ч. до 17:30 ч.

 

 

 

етаж ЦОУД

 

 

 

3 а

 

 

Мария Методиева Димитрова

I смяна:

вторник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

вторник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

методичен кабинет НЕОО

 

 

 

3 б

 

 

 

Елка Кирилова Манева

I смяна:

вторник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

вторник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

методичен кабинет НЕОО

 

 

 

3 в

 

 

Мария Рангелова Кирилова

I смяна:

понеделник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

понеделник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

методичен кабинет НЕОО

 

 

 

3 г

 

 

Мадлена Ивайлова Антонова

 I смяна:

сряда от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

сряда от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

методичен кабинет НЕОО

 

 

 

3 д

 

 

Маргарита Димитрова Тричкова

I смяна:

вторник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

вторник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

методичен кабинет НЕОО

 

 

 

3 цдо а

 

 

Иванка Петрова Михайлова

I смяна:

понеделник от 12:55 до 13:40 ч.

II смяна:

понеделник от 17:35 ч. до 18:20 ч.

 

 

 

стая 206

 

 

 

3 цдо б

 

 

Цена Христова Рангелова

I смяна:

понеделник от 12:55 до 13:40 ч.

II смяна:

понеделник от 17:35 ч. до 18:20 ч.

 

 

 

Екоцентър

 

 

 

4 а

 

 

Кръстинка Цветанова Атанасова

I смяна:

сряда от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

сряда от 17:40 ч. до 18:25 ч.

 

 

 

стая 108

 

 

 

4 б

 

 

Светлана Павлова Велчева

I смяна:

понеделник от 13:25 до 14:10 ч.

II смяна:

понеделник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

стая 210

 

 

 

4 в

 

 

Теодора Рангелова Георгиева

I смяна:

сряда от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

сряда от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

стая 209

 

 

 

4 г

 

 

Снежана Георгиева Величкова

I смяна:

вторник от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

вторник от 12:40 ч. до 13:25 ч.

 

 

 

стая 206

 

 

 

4 д

 

 

Жулиета Стоянчова Петрова

I смяна:

сряда от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

сряда от 17:40 ч. до 18:25 ч.

 

 

 

стая 207

 

 

 

4 е

 

 

Маргарита Янкова Георгиева

I смяна:

сряда от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

сряда от 17:40 ч. до 18:25 ч.

 

 

 

стая 208

 

 

 

4 цдо а

 

 

Македонка Здравкова Червенкова-Петрова

I смяна:

вторник от 12:55 до 13:40 ч.

II смяна:

вторник от 17:35 ч. до 18:20 ч.

 

 

 

етаж ЦОУД

 

 

 

4 цдо б

 

 

Елизабета Асенова Алексова

I смяна:

вторник от 12:55 до 13:40 ч.

II смяна:

вторник от 17:35 ч. до 18:20 ч.

 

 

 

етаж ЦОУД                                                                                                             ПЕОО   ГРАФИК
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
втори учебен срок, 2021/2022 учебна година

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                Приложение № 2

 

Клас/Паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

Място на провеждане

 

 

 

5 а

 

 

Ирина Михайлова Китанова

I смяна:

вторник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

вторник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

стая 003

 

 

 

5 б

 

 

Николина Иванова Лозанова

I смяна:

сряда от 13:25 до 14:10 ч.

II смяна:

сряда от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

МО ОНГО

 

 

 

5 в

 

 

Даниела Малинова Петрова

I смяна:

сряда от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

сряда от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

клуб „Перото“

 

 

 

5 г

 

 

 

Пенка Венева Иванова

I смяна:

вторник от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

вторник от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

МО ОНГО

 

 

 

5 д

 

 

Милена Кирилова Методиева

I смяна:

петък от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

петък от 19:05 ч. до 19:50 ч.

 

 

 

МО АЕ

 

 

 

5 е

 

 

Валерия Цветанова Божидарова

I смяна:

сряда от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

сряда от 12:40 ч. до 13:25 ч.

 

 

 

стая 109

 

 

 

6 а

 

 

Емилия Цветкова Цекина

I смяна:

понеделник от 13:25 до 14:10 ч.

II смяна:

петък от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

стая 107

 

 

 

6 б

 

 

Евелина Йорданова Велинова

I смяна:

понеделник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

понеделник от 19:05 ч. до 19:50 ч.

 

 

 

стая 108

 

 

 

6 в

 

 

Валентин Рангелов Аврамов

I смяна:

сряда от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

сряда от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

кабинет по технологии

 

 

 

6 г

 

 

Мина Милева Георгиева

I смяна:

вторник от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

вторник от 12:40 ч. до 13:25 ч.

 

 

 

МО АЕ

 

 

 

6 д

 

 

Силвия Данчева Спасова

I смяна:

вторник от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

вторник от 12:40 ч. до 13:25 ч.

 

 

 

стая 209

 

 

 

6 е

 

 

Ирена Деянова Стойчева

I смяна:

четвъртък от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

четвъртък от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

стая 210

 

 

 

7 а

 

 

Славчо Кирилов Свиленов

I смяна:

петък от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

петък от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

МО ОНГО

 

 

 

7 б

 

 

Силвия Добрева Симеонова

I смяна:

четвъртък от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

четвъртък от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

клуб „Перото“

 

 

 

7 в

 

 

Боряна Василева Велинова

I смяна:

понеделник от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

понеделник от 19:05 ч. до 19:50 ч.

 

 

 

стая 103

 

 

 

7 г

 

 

Ирена Малинова Вергинова

I смяна:

четвъртък от 12:40 до 13:25 ч.

II смяна:

четвъртък от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

МО АЕ

 

 

 

7 д

 

 

Мариана Славчева Василева

I смяна:

четвъртък от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

четвъртък от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

стая 105

 

 

 

7 е

 

 

Валерия Михайлова Такева

I смяна:

сряда от 13:20 до 14:05 ч.

II смяна:

сряда от 18:25 ч. до 19:10 ч.

 

 

 

клуб „Перото“                                                                                                ***1срок***

                                                                                                  ГРАФИК
                                                      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА
                                                                                                  В НЕОО
                                                                                    учебна 2021/2022 – I срок

 Име, фамилия

Ден от седмицата за I смяна /II смяна

ЧАС

І смяна

ЧАС

ІІ смяна

Място

1

Вилма Димитрова

вторник

12:00 – 12:45

стая 201

2

Даниела Павлова

понеделник

12:00 – 12:45

стая 202

3

Сийка Дурева

понеделник

12:00 – 12:45

стая 203

4

Детелина Секулова

понеделник

12:00 – 12:45

стая 204

5

Мая Казанджиева

понеделник

12:00 – 12:45

стая 205

6

Силва Младенова

четвъртък

12:00 – 12:45

17:15 – 18:00

стая 111

7

Ирина Стоянова

сряда

12:00 – 12:45

17:15 – 18:00

стая 110

8

Лорита Иванова

сряда

12:00 – 12:45

17:15 – 18:00

стая 109

9

Боряна Кръстева

сряда

12:00 – 12:45

17:15 – 18:00

стая 101

10

Красимира Златкова

понеделник

12:00 – 12:45

17:15 – 18:00

стая 102

11

Мария Методиева

вторник

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 105

12

Елка Манева

вторник

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 104

13

Мария Кирилова

понеделник

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 105

14

Мадлена Антонова

сряда

12:40 – 13:25

18:20 – 19:05

стая 106

15

Маргарита Тричкова

понеделник

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 107

16

Кръстинка Атанасова

сряда

11:55 – 12:40

16:55 – 17:40

стая 108

17

Светлана Велчева

вторник

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 210

18

Теодора Рангелова

сряда

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 209

19

Снежана Величкова

вторник

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 206

20

Жулиета Петрова

сряда

12:40 - 13:25

18:20 - 19:05

стая 207

21

Маргарита Георгиева

сряда

12:00 – 12:45

17:35 – 18:20

стая 208

22

Димитрина Боянова

четвъртък

16:45 – 17:30

стая 205

23

Красимира Миланова

четвъртък

16:45 – 17:30

стая 204

24

Людмила Пейчева

понеделник

12:45 – 13:30

16:45 – 17:30

ЦОУД партер

25

Десислава Петрова

понеделник

12:45 – 13:30

16:45 – 17:30

ЦОУД партер

26

Иванка Михайлова

понеделник

12:55 – 13:40

17:35 – 18:20

стая 206

27

Цена Рангелова

понеделник

12:55 – 13:40

17:35 – 18:20

Екоцентър

28

Македонка Петрова

вторник

12:55 – 13:40

17:35 – 18:20

ЦОУД партер

29

Елизабета Асенова

вторник

12:55 – 13:40

17:35 – 18:20

ЦОУД партер


                                                                                                 
                                                                                                    ГРАФИК
                                                            ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА
                                                                                                    В ПЕОО
                                                                                    учебна 2021/2022 – І срок


Име Презиме Фамилия

Ден от седмицата

ЧАС

І смяна

ЧАС

ІІ смяна

 

Място

1

Емилия Василева Цветкова-Цекина

вторник/

четвъртък

13:20 – 14:05

18:20 – 19:05

учителска стая 

2

Евелина Йорданова Велинова

понеделник

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

3

Валентин Рангелов Аврамов

четвъртък

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

4

Мина Милева Георгиева

вторник

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

5

Силвия Данчева Спасова

понеделник

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

6

Ирена Деянова Стойчева

четвъртък

14:00– 14:45

18:20 – 19:05

учителска стая 

7

Славчо Кирилов Свиленов

петък

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

8

Силвия Добрева Симеонова

сряда

13:00 – 14:15

18:20 – 19:05

учителска стая 

9

Боряна Василева Велинова

понеделник

13:00 – 14:15

18:20 – 19:05

учителска стая 

10

Ирена  Малинова Вергинова

четвъртък

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

11

Мариана Славчева Василева

четвъртък

13:20 – 14:05

18:20 – 19:05

учителска стая 

12

Валерия Михайлова Такева

сряда

13:20 – 14:05

18:20 – 19:05

учителска стая 

13

Ирина Михайлова Китанова - Иванова

понеделник

 

13:20 – 14:05

 

18:20 – 19:05

 

учителска стая 

14

Валерия  Цветанова Божидарова

сряда/вторник

 

12:45 – 13:30

 

18:20 – 19:05

 

учителска стая 

15

Даниела Малинова Петрова

понеделник

13:20 – 14:05

18:20 – 19:05

учителска стая 

16

Пенка Венева Иванова

понеделник

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

17

Милена Кирилова Методиева

петък

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая 

18

Николина Иванова Лозанова

вторник

12:45 – 13:30

18:20 – 19:05

учителска стая


Наименование Брой тегления
График ДЧ на КР НЕОО.docx 90 Изтегли документ с име "График ДЧ на КР НЕОО.docx"
График ДЧ на КР ПЕОО.docx 80 Изтегли документ с име "График ДЧ на КР ПЕОО.docx"
  1. Допълнителен час на класния ръководител - Текуща страница
  2. КОНСУЛТАЦИИ