Занимания по интереси

Дата на публикуване: 17.09.2021 13:41
     Програмата за занимания по интереси е изготвена в изпълнение на изискването по чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование. Чрез нея се създават организационни условия за организиране и провеждане на заниманията по интереси в училището с цел развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Организирани групи, ученици, ръководители на групите за занимания по интереси

№ по
ред

Организационно педагогическа форма
и наименование на дейността

Брой групи/Брой ученици
по класове

Ръководител

1.

Бижу

1 - V клас / 5 ученици; VII клас - 3 ученици

Пенка Венева Иванова

2.

Дигитален свят

1 - V клас / 13 ученици

Пенка Венева Иванова

3.

Българино, знай своя род и език

1 - VI клас / 15 ученици

Емилия Василева Цветкова-Цекина

4.

Издател

1 - VI клас / 13 ученици

Емилия Василева Цветкова-Цекина

5.

Учебни приложения 1

1 - VI клас /13 ученици

Евелина Йорданова Велинова

6.

Учебни приложения 2

1 - VI клас /10 ученици

Евелина Йорданова Велинова

7.

Уча математика и се забавлявам

1 - VI клас /15 ученици

Ирена Стойчева Деянова

8.

Забавна и привлекателна математика

1 - VI клас /15 ученици

Ирена Стойчева Деянова

9.

Математик

1 - I клас / 17 ученици

Мая Борисова Казанджиева

10.

Родолюбче

1 - IV клас / 27 ученици

Кръстинка Цветанова Атанасова

11.

Българче

1 - IV клас / 16 ученици

Светлана Павлова Велчева

12.

Мъдрост и родолюбие

1 - IV клас / 26 ученици

Снежана Георгиева Величкова

13.

Полезна математика

1 - VII клас / 15 ученици

Боряна Василева Велинова

14.

В света на математиката

1 - VI клас / 15 ученици

Боряна Василева Велинова

15.

Любознайко

1 - I клас / 19 ученици

Вилма Симеонова Димитрова

16.

В света на числата

1 - IV клас / 15 ученици

Маргарита Янкова Георгиева

17.

Семейство и традиции

1 - I клас / 12 ученици

Даниела Петрова Павлова

18.

Бабино огнище

1 - IV клас / 16 ученици

Теодора Рангелова Георгиева

19.

Моят свят

1 - VII клас / 18 ученици

Мариана Славчева Василева

20.

Светът около нас

1 - VII клас / 15 ученици

Валерия Михайлова Такева

21.

Приятели на математиката

1 - II клас / 16 ученици

Боряна Кръстева Иванова- Стоичкова

22.

Забавна математика

1 - II клас / 11 ученици

Лорита Сръндева Иванова

23.

Изправителна гимнастика 1

1 - I - IV клас / 10 ученици

Петя Викторова Димитрова

24.

Изправителна гимнастика 2

1 - V - VI клас / 10 ученици

Петя Викторова Димитрова

25.

Децата нямат спирачки

1 - V - VII клас / 15 ученици

Йоана Руменова Алексова

26.

Приятели на книгата

1 - II клас / 21 ученици

Красимира Йончева Златкова


Наименование Брой тегления
Програма за занимания по интереси, 2021/2022 67 Изтегли документ с име "Програма за занимания по интереси, 2021/2022"