КОНСУЛТАЦИИ

Дата на публикуване: 07.10.2022 09:15
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
НЕОО
учебна 2022/2023 година – II срок
 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА за    I смяна/за II смяна

ЧАС

 І -ВА  СМЯНА

ЧАС

ІІ -РА  СМЯНА

МЯСТО

1.    

Кръстинка Атанасова

Понеделник

11:45 – 12:20

201стая

2.    

Светлана Велчева

Четвъртък  

11:45 – 12:20

202 стая

3.    

Жулиета Петрова

Понеделник

11:45 – 12:20

203 стая

4.    

Маргарита Георгиева

Четвъртък  

11:45 – 12:20

204 стая

5.    

Невелина Венкова

Сряда    

11:45 – 12:20

205 стая

6.    

Вилма Димитрова

Вторник     

11:45 – 12:20

12:40 - 13:15

210 стая

7.    

Даниела Павлова

Вторник     

11:45 – 12:20

12:30 – 13:05

209 стая

8.    

Сийка Дурева

Вторник     

11:45 – 12:20

12:30 – 13:05

206 стая

9.    

Детелина Секулова

Сряда         

11:05 – 11:40

12:45 – 13:20

207 стая

10.  

Мая Казанджиева

Понеделник

11:45 – 12:20

12:45 – 13:20

108 стая

11.  

Силва Младенова

Вторник     

11:55 – 12:35

12:40 – 13:20

111 стая

12.  

Анна Владимирова

Понеделник

11:55 – 12:35

12:40 – 13:20

110 стая

13.  

Елизабета Асенова

Сряда

12:40 – 13:20

12:40 – 13:20

109 стая

14.  

Елица Цанкова

Сряда         

12:40 – 13:20

12:40 – 13:20

101 стая

15.  

Красимира Златкова

Сряда         

12:40 – 13:20

 12:40 -13:20

202 стая

16.  

Мария Методиева

Петък

11:55 – 12:35

17:40 – 18:20

103 стая

17.  

Елка Манева

Четвъртък  

11:55 – 12:35

12:40 – 13:20

104 стая

18.  

Мария Кирилова

Петък         

11:55 – 12:35

16:50 – 17:30

105 стая

19.  

Цветелина Владимирова

Понеделник

12:40 – 13:20

12:40 - 13:20

106 стая

20.  

Маргарита Тричкова

Петък         

11:55 – 12:35

12:40 – 13:20

107 стая

21.  

Елена Младенова

Четвъртък 

12:40 – 13:20

12:40 – 13:20

Кабинет АЕ

22.

Росица Николова

Вторник

12:40 – 13:20

12:40 – 13:20

Каб. музика

22.  

Десислава Николова

Понеделник

11:55 – 12:35

12:40 – 13:20

Кабинет АЕ


Г Р А Ф И К     З А   К О Н С У Л Т А Ц И И
прогимназиален етап – 2022/2023 учебна година - II срок

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

І / ІІ смяна

МЯСТО

 на провеждане

ЧАС

І -ВА СМЯНА

ЧАС

 ІІ –РА СМЯНА  

1.       

Емилия Цекина

сряда

Клуб “Перото”

12.40

12.40

2.       

Валерия Божидарова

понеделник

108 стая

12:40

12:40

3.       

Даниела Петрова

четвъртък

Клуб “Перото”

12:40

12:40

4.       

Силвия Симеонова

сряда

Клуб “Перото”

12.40

12.40

5.      .

Албена Савова

понеделник

Клуб “Перото”

12.40

12.40

6.       

Ирена Малинова

четвъртък

кабинет по АЕ

12:40

12:40

7.       

Мина Милева

вторник

кабинет по АЕ

12:40

12:40

8.       

Милена Методиева

петък/понеделник

107 стая

12.40

12.40

9.       

Силвия Спасова

четвъртък

кабинет Музика

12:40

12:40

10.    

Ирина Китанова

четвъртък/ сряда

210 стая

12:40

12:40

11.    

Ирена Стойчева

сряда/вторник

106 стая

12:40

12:40

12.    

Боряна Велинова

понеделник/петък

001 стая

12:40

12:40

13.    

Ивета Зарева

понеделник

109 стая

12:40

12:40

14.    

Петя Димитрова

вторник/петък

Компютърен кабинет

12:40

12:40

15.    

Анна Харизанова

четвъртък

103 стая

12:40

12:40

16.    

Йоан Савов

сряда

 кабинет Физика /Химия

12:40

12:40

17.    

Соня Иванова

сряда

кабинет история

12:40

12:40

18.    

Славчо Свиленов

вторник

кабинет история

12:40

12:40

19.    

Пенка Иванова

сряда

кабинет история

12:40

12:40

20.    

Евелина Велинова

четвъртък

Екоцентър

12:40

12:40

21.    

Мариана Славчева

вторник/понеделник

кабинет химия и физика

12:40

12:40

22.    

Росица Николова

понеделник

кабинет Музика

13:20

12:40

23.    

Кирил Полихронов

понеделник

свободна стая

13:20

12:40

24.    

Мариела Ивайлова

понеделник/петък

свободна стая

12:40

12:40

25.    

Емилия Методиева

четвъртък

голям физк. салон

13:20

12:00

26.    

Петя Петрова

петък

голям физк. салон

13:20

12:00

27.    

Петя Димитрова

четвъртък

голям физк. салон

13:20

12:00

28.    

Елза Сандова

петък

голям физк. салон

13:20

12:00

29.    

Стефан Йорданов

петък

кабинет ТП

13:20

12:40


  1. КОНСУЛТАЦИИ - Текуща страница
  2. Допълнителен час на класния ръководител