КОНСУЛТАЦИИ

Дата на публикуване: 23.09.2021 16:01

       

                                                                                                                         ГРАФИК

                                                                                                            за консултации в НЕОО

                                                                                                   учебна 2021/2022  година – II срок

                                                                                                                                                                                                              Приложение № 1

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА
за   
I смяна / за II смяна

ЧАС

 І  СМЯНА

ЧАС

ІІ  СМЯНА

МЯСТО

1.     

Вилма Димитрова

четвъртък

12:15 – 12:50 ч.

Стая 201

2.     

Даниела Павлова

вторник

12:15 – 12:50 ч.

Стая 202

3.     

Сийка Дурева

вторник

12:15 – 12:50 ч.

Стая 203

4.     

Детелина Секулова

четвъртък

12:15 – 12:50 ч.

Стая 204

5.     

Мая Казанджиева

вторник

12:15 – 12:50 ч.

Стая 205

6.     

Силва Младенова

сряда

12:15 – 12:50 ч.

12:40 – 13:20 ч.

Стая 111

7.     

Ирина Стоянова

понеделник

12:15 – 12:50 ч.

12:40 – 13:20 ч.

Стая 110

8.     

Лорита Иванова

понеделник

12:15 – 12:50 ч.

12:40 – 13:20 ч.

Стая 109

9.     

Боряна Кръстева

вторник

12:15 – 12:50 ч.

17:15 – 17:50 ч.

Стая 101

10.  

Красимира Златкова

вторник

12:15 – 12:50 ч.

17:15 – 17:50 ч.

Стая 102

11.  

Мария Методиева

петък

12:40 – 13:20 ч.

17:40 – 18:20 ч.

Стая 103

12.  

Елка Манева

петък

12:40 – 13:20 ч.

12:40 – 13:20 ч.

Стая 104

13.  

Мария Кирилова

петък

12:40 – 13:20 ч.

17:40 – 18:20 ч.

Стая 105

14.  

Мадлена Антонова

вторник

13:20 – 14:00 ч

18:20 – 19:00 ч.

М. кабинет

15.  

Маргарита Тричкова

понеделник

13:20 – 14:00 ч.

12:30 – 13:10 ч.

М. кабинет

16.  

Кръстинка Атанасова

понеделник

13:20 – 14:00 ч.

18:20 – 19:00 ч.

Стая 108

17.  

Светлана Велчева

пeтък

13:25 – 14:05 ч.

12:30 – 13:10 ч.

Стая 210

18.  

Теодора Рангелова

понеделник

13:20 – 14:00 ч.

18:20 – 19:00 ч.

Стая 209

19.  

Снежана Величкова

понеделник

13:20 – 14:00 ч.

18:20 – 19:00 ч.

Стая 206

20.  

Жулиета Петрова

четвъртък

13:20 – 14:00 ч.

17:40 – 18:20 ч.

Стая 207

21.  

Маргарита Георгиева

петък

13:25 – 14:05 ч.

12:40 – 13:20 ч.

М. кабинет

22.  

Цветелина Владимирова

четвъртък

12:15 – 12:50 ч.

12:40 – 13:20 ч.

М. кабинет

23.  

Елена Младенова

сряда

13:25 – 14:05 ч.

12:40 – 13:20 ч.

М. кабинет

24.  

Десислава Николова

вторник

13:25 – 14:05 ч.

12:40 – 13:20 ч.

М. кабинет

25.  

Росица Николова

петък

12:40 – 13:20 ч.

12:40 – 13:20 ч.

К.  музика

 

       

                                                                                                                  ГРАФИК

                                                                                         ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ПЕОО -  ІI СРОК

                                                                                                   учебна 2021/2022 година

                                                                                                                                                                                                                     Приложение №2

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

за Ісмяна / ІІ смяна

ЧАС

І -ВА СМЯНА

ЧАС

 ІІ –РА СМЯНА  

МЯСТО

1

Цветана Пиралкова

понеделник

12:40

12:40

Конферетна зала

2

Елза Христова

вторник

12:40

12:40

001

3

Емилия Цекина

вторник

12:40

12:40

Клуб „Перото“/001

4

Валерия Михайлова

понеделник

12:40

12:40

Клуб „Перото“/002

5

Валерия Божидарова

понеделник/вторник

12:40

12:40

Клуб „Перото“/003

6

Даниела Петрова

четвъртък

12:40

12:40

Клуб „Перото“/001

7

Силвия Симеонова

четвъртък

12:40

12:40

Клуб „Перото“/002

8

Ирена Малинова

петък

12:40

12:40

МО АЕ

9

Мина Милева

четвъртък

12:40

12:40

МО АЕ

10

Милена Методиева

четвъртък/

понеделник

12:40

12:40

МО АЕ/003

11

Елена Младенова

сряда

12:40

12:40

МО АЕ

12

Цветелина Владимирова

четвъртък

12:40

12:40

МО АЕ/002

13

Ирина Китанова

понеделник/ вторник

12:40

12:40

002

14

Ирена Стойчева

четвъртък

12:40

12:40

001

15

Боряна Велинова

сряда

12:40

12:40

003

16

Анна Харизанова

понеделник/сряда

12:40

12:40

Компютърна зала

17

Милена Александрова

четвъртък, к-т ИТ

12:40

12:40

Компютърна зала

18

Петя Димитрова

вторник/сряда

12:40

12:40

Компютърна зала

19

Йоан Савов

четвъртък

12:40

12:40

Кабинет по химия

20

Николина Лозанова

вторник

12:40

12:40

МО ОНГО

21

Славчо Свиленов

четвъртък

12:40

12:40

МО ОНГО

22

Пенка Иванова

понеделник

12:40

12:40

МО ОНГО

23

Евелина Велинова

петък

12:40

12:40

Кабинет по биология

24

Мариана Славчева

понеделник

12:40

12:40

Кабинет по химия

25

Росица Николова

четвъртък

12:40

12:40

Кабинет  по музика

26

Силвия Спасова

четвъртък

12:40

12:40

Мултизала

27

Кирил Полихронов

сряда

12:40

12:40

Кабинет по музика

28

Мариела Ивайлова

сряда

12:40

12:40

Мултизала

29

Емилия Методиева

вторник

12:40

12:40

Салон ФВС

30

Петя Петрова

четвъртък

12:40

12:40

Салон ФВС

31

Елза Сандова

четвъртък

12:40

12:40

Салон ФВС

32

Валентин Аврамов

понеделник

12:40

12:40

Салон ФВС

 

                                                                             

                                                                                                                 ***1срок***


                                                                                                   ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
                                                                                                                     НЕОО
                                                                                                 учебна 2021/2022 година – I срок

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА за    I смяна/за II смяна

ЧАС

 І -ВА  СМЯНА

ЧАС

ІІ -РА  СМЯНА

МЯСТО

1.    

Вилма Димитрова

четвъртък

12:00 – 12:35

стая 201

2.    

Даниела Павлова

вторник

12:00 – 12:35

стая 202

3.    

Сийка Дурева

четвъртък

12:00 – 12:35

стая 203

4.    

Детелина Секулова

четвъртък

12:00 – 12:35

стая 204

5.    

Мая Казанджиева

вторник

12:00 – 12:35

стая 205

6.    

Силва Младенова

сряда

12:00 – 12:35

17:15 – 17:50

стая 111

7.    

Ирина Стоянова

понеделник

12:00 – 12:35

17:15 – 17:50

стая 110

8.    

Лорита Иванова

понеделник

12:00 – 12:35

17:15 – 17:50

стая 109

9.    

Боряна Кръстева

вторник

12:00 – 12:35

17:15 – 17:50

стая 101

10.       

Красимира Златкова

вторник

12:00 – 12:35

17:15 – 17:50

стая 102

11.       

Мария Методиева

петък

12:00 – 12:40

17:10 – 17:45

стая 102

12.       

Елка Манева

петък

12:00 – 12:40

12:40 – 13:25

стая 102

13.       

Мария Кирилова

петък

12:40 - 13:20

18:25 - 19:05

стая 105

14.       

Мадлена Антонова

вторник

12:40 – 13:20

18:25 – 19:05

стая 106

15.       

Маргарита Тричкова

петък

12:00 – 12:40

17:40 – 18:25

стая 107

16.       

Кръстинка Атанасова

понеделник

12:40 - 13:20

18:25 - 19:05

стая 108

17.       

Светлана Велчева

понеделник

11:55 – 12:30

17:40 – 18:25

стая 210

18.       

Теодора Рангелова

понеделник

12:40 - 13:20

18:25 - 19:05

стая 209

19.       

Снежана Величкова

понеделник

12:40 - 13:20

18:25 - 19:05

стая 206

20.       

Жулиета Петрова

четвъртък

11:55 – 12:30

12:40 – 13:25

стая 207

21.       

Маргарита Георгиева

петък

12:40 – 13:20

12:40 – 13:25

стая 208

22.       

Цветелина Владимирова

вторник

12:00 – 12:35

17:15 – 17:50

кабинет АЕ

23.       

Елена Младенова

сряда

12:00 – 12:40

12:40 – 13:25

Каб.АЕ

24.       

Десислава Николова

петък

12:40 - 13:20

12:30 – 13:10

Каб.АЕ

 25.       

Росица Николова

петък

12:40 - 13:25

12:40 - 13:25

к-т музика

26.

Милена Александрова

сряда

12:40 – 13:20

12:40 – 13:20

конф.зала

                                                                                                  ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
                                                                                                                   ПЕОО
                                                                                              учебна 2021/2022 година – I срок

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

І / ІІ смяна

ЧАС

І -ВА СМЯНА

ЧАС

 ІІ –РА СМЯНА  

 МЯСТО

1

Цветана Пиралкова

понеделник 7/0

12.40

12.40

конф.зала

2

Елза Христова

четвъртък 7/0

12.40

12.40

конф.зала

3

Емилия Цекина

понеделник 7/0

12.40

12.40

стая 107

4

Валерия Михайлова

сряда 7/0

12.40

12.40

стая 106

5

Валерия Божидарова

петък/понеделник

12:40

12:40

стая 109

6

Даниела Петрова

четвъртък/ сряда

12.40

12.40

стая 001

7

Силвия Симеонова

вторник

12.40

12.40

стая 102

8

Ирена Малинова

петък

12:40

12:40

стая 104

9

Мина Милева

 сряда 7/0

12.40

12.40

стая 207

10

Милена Методиева

сряда

12.40

12.40

стая 110

11

Елена Младенова

сряда

12.40

12.40

мо англ. език

12

Цветелина Владимирова

понеделник

12:40

12:40

мо англ. език

13

Ирина Китанова

сряда

12:40

12:40

стая 003

14

Ирена Стойчева

понеделник

12,40

12,40

стая 210

15

Боряна Велинова

сряда

12,40

12,40

стая 103

16

Анна Харизанова

сряда

12.40

12.40

мо НЕОО

17

Петя Димитрова

вторник

12.40

12.40

комп. кабинет

18

Йоан Савов

    четвъртък/вторник

12.40

12.40

физика

19

Николина Лозанова

сряда

12,40

12,40

стая 002

20

Славчо Свиленов

понеделник

12.40

12.40

стая 101

21

Пенка Иванова

четвъртък

12.40

12.40

стая 111

22

Евелина Велинова

петък

12:40

12:40

стая 108

23

Мариана Славчева

петък

12.40

12.40

стая 107

24

Росица Николова

понеделник

12:40

12:40

стая 105

24

Силвия Спасова

         вторник

12:40

12:40

стая 209

25

Кирил Полихронов

вторник

12:40

12:40

физика

26

Мариела Ивайлова

петък

         12:40

18:20

уч.стая

27

Емилия Методиева

вторник/четвъртък

13.20

12.40

ФВС

28

Петя Петрова

четвъртък/петък

13.20

12.00

ФВС

29

Елза Сандова

вторник

13.20

12.40

ФВС

30

Валентин Аврамов

понеделник

12:45

12:45

ДТИ

 


Наименование Брой тегления
График консултации 2 срок ПЕОО.docx 92 Изтегли документ с име "График консултации 2 срок ПЕОО.docx"
График консултации НЕОО - 2. учебен срок.doc 87 Изтегли документ с име "График консултации НЕОО - 2. учебен срок.doc"
  1. КОНСУЛТАЦИИ - Текуща страница
  2. Допълнителен час на класния ръководител