Обществен съвет

Дата на публикуване: 10.09.2021 16:13
Покана за IV заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 09 септември 2021 г. от 18.00 ч. в заседателната зала на ОУ "Св. Иван Рилски" (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при
следния Дневен ред:
  1. Стратегия за развитие на училището
  2. Съгласуване на училищен учебен план за учебната 2021/2022 година
  3. Обсъждане на програма за превенция на ранното напускане на училище
  4. Обсъждане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
  5. Предложения за политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване в ОУ „Свети Иван Рилски“
  6. Актуализиране на етичен кодекс на училищната общност
  7. Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие
  8. Сигнализиране на община Перник за необходимостта от поставяне на ограничител за скоростта, както и поставянето на изкуствена неравност от типа пешеходна пътека на ул. „Васил Левски“
  9. Организационни въпроси и други въпроси