Контролни работи НЕОО

Дата на публикуване: 07.10.2021 09:11

 

                                                                                                                                                 ГРАФИК

                                                                                                                           ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ В НЕОО

                                                                                                                           учебна 2021/2022 година – II срок

               

                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1

клас

Български език и литература

Английски език

Математика

Родинознание/ Околен свят

Човекът и обществото

Човекът и природата

І а

17.02; 10.03; 21.04.

24.02; 23.03; 28.04.

04.03; 15.04.

І б

17.02; 10.03; 21.04.

24.02; 23.03; 28.04.

04.03; 15.04.

І в

17.02; 10.03; 21.04.

24.02; 23.03; 28.04.

04.03; 15.04.

І г

17.02; 10.03; 21.04.

24.02; 23.03; 28.04.

04.03; 15.04.

І д

17.02; 10.03; 21.04.

24.02; 23.03; 28.04.

04.03; 15.04.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ а

28.02; 22.03; 26.04.

17.02; 31.03.

23.02; 23.03; 27.04.

18.02; 15.04.

ІІ б

10.02; 17.03; 14.04.

17.02; 31.03.

22.02; 28.03; 28.04.

25.02;225.03;  29.04

ІІ в

23.02; 09.03; 27.04.

17.02; 31.03.

16.02; 16.03; 13.04.

11.02; 18.03; 15.04

ІІ г

09.02; 02.03; 30.03; 27.04.

17.02; 31.03.

16.02; 17.03; 14.04; 05.05.

11.02; 11.03; 15.04.

ІІ д

09.02; 02.03; 27.04.

17.02; 31.03.

16.02; 16.03; 13.04.

25.02; 25.03; 29.04

          –

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ а

23.02; 30.03; 27.04.

14.03; 18.04.

15.03; 12.04.

08.03; 19.04.

25.03.

ІІІ б

23.02; 30.03; 27.04.

15.03; 19.04.

15.03; 12.04.

07.03; 18.04.

25.03.

ІІІ в

23.02; 30.03; 27.04.

15.03; 19.04.

15.03; 12.04.

07.03; 18.04.

25.03.

ІІІ г

23.02; 30.03; 27.04.

15.03; 19.04.

15.03; 12.04.

07.03; 18.04.

25.03.

ІІІ д

23.02; 30.03; 27.04.

14.03; 18.04.

15.03; 12.04.

08.03; 19.04.

25.03.

 

 

 

 

 

 

 

ІV а

01.03; 12.04; 17.05.

10.03; 15.04.

17.02; 24.03; 28.04.

15.03; 19.04.

11.02;28.03; 29.04.

ІV б

22.02; 23.03; 27.04.

09.03; 15.04.

10.02; 17.03; 14.04;

12.05.

24.02; 24.03.

28.02; 18.03;

18.04.

ІV в

07.03; 18.04 ; 12.05

07.03; 15.04.

22.03; 19.04; 17.05.

29.03; 19.04.

01.04; 13.05.

ІV г

16.02;16.03; 20.04; 26.05.

10.03; 14.04.

17.02;17.03; 21.04; 27.05.

15.02; 12.04;

31.05.

14.02; 14.03;

18.04; 30.05.

ІV д

22.02; 29.03; 10.05.

09.03; 15.04.

17.02; 24.03; 05.05.

07.03; 18.04.

25.02;15.03; 15.04.

ІV е

24.02;24.03; 12.05.

07.03; 15.04.

25.02; 25.03; 13.05.

28.02; 28.03.

11.03; 29.04.

                                                                                                                ***1срок***
                                                                                 ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ
                                                                                     НЕОО, учебна 2021/2022 – I срок

клас

Български език и литература

Математика

Англ.

 език

Родинозн./ Околен свят

Човекът и обществото

Човекът и природата

І а

12.10; 02.12; 27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І б

12.10; 02.12; 27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І в

12.10;02.12;27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І г

12.10;02.12;27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І д

12.10;02.12;27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

 

 

 

 

 

 

 

ІІ а

25.10; 15.11; 13.12; 10.01

28.10; 30.11; 22.12;

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ б

27.10; 17.11; 15.12; 05.01; 26.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ в

27.10; 17.11; 15.12; 05.01; 26.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ г

27.10; 17.11; 15.12; 05.01; 26.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ д

27.10; 17.11; 15.12; 05.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

          –

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ а

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ б

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ в

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ г

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ д

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

 

 

 

 

 

 

 

ІV а

14.10;17.11;13.01

13.10;25.11;15.12;25.01

 

 

16.11;11.01

27.10;15.12;21.01

ІV б

14.10.,17.11.,13.01.

13.10.,25.11.,15.12.,25.01

 

 

18.11.,13.01.

26.10.,14.12.,21.01.

ІV в

25.10., 22.11.,20.12..

27.10., 26.11. , 17.12

 

 

26.10., 21.12

15.10., 08.12.,

ІV г

13.10, 17.11,13.01

12.10,25.11,15.12,25.01

 

 

16.11, 11.01

26.10, 14.12,21.01

ІV д

13.10., 17.11., 12.01.

14.10., 25.11., 15.12., 25.01.

 

 

15.11., 10.01.

26.11.,17.12., 21.01.

ІV е

26.10., 23.11., 26.01.

28.10., 25.11.,16.12., 18.01.

 

 

08.11., 24.01.

03.11.,08.12.,21.01


Наименование Брой тегления
График за контролни работи НЕОО.doc 28 Изтегли документ с име "График за контролни работи НЕОО.doc"
  1. Контролни работи НЕОО - Текуща страница
  2. Класни работи ПЕОО
  3. Контролни работи ПЕОО