Контролни работи НЕОО

Дата на публикуване: 07.10.2021 09:11

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ
НЕОО, учебна 2021/2022 – I срок

клас

Български език и литература

Математика

Англ.

 език

Родинозн./ Околен свят

Човекът и обществото

Човекът и природата

І а

12.10; 02.12; 27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І б

12.10; 02.12; 27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І в

12.10;02.12;27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І г

12.10;02.12;27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

І д

12.10;02.12;27.01

04.11;22.12;19.01

19.11;21.01

 

 

 

 

 

 

 

ІІ а

25.10; 15.11; 13.12; 10.01

28.10; 30.11; 22.12;

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ б

27.10; 17.11; 15.12; 05.01; 26.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ в

27.10; 17.11; 15.12; 05.01; 26.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ г

27.10; 17.11; 15.12; 05.01; 26.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

ІІ д

27.10; 17.11; 15.12; 05.01

28.10; 30.11; 23.12; 24.01

09.11; 20.01

19.11; 28.01

          –

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ а

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ б

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ в

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ г

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

ІІІ д

21.10;18.11;16.12;20.01

12.10;23.11;14.12;25.01

 

 

15.11;24.01

26.11;21.01

 

 

 

 

 

 

 

ІV а

14.10;17.11;13.01

13.10;25.11;15.12;25.01

 

 

16.11;11.01

27.10;15.12;21.01

ІV б

14.10.,17.11.,13.01.

13.10.,25.11.,15.12.,25.01

 

 

18.11.,13.01.

26.10.,14.12.,21.01.

ІV в

25.10., 22.11.,20.12..

27.10., 26.11. , 17.12

 

 

26.10., 21.12

15.10., 08.12.,

ІV г

13.10, 17.11,13.01

12.10,25.11,15.12,25.01

 

 

16.11, 11.01

26.10, 14.12,21.01

ІV д

13.10., 17.11., 12.01.

14.10., 25.11., 15.12., 25.01.

 

 

15.11., 10.01.

26.11.,17.12., 21.01.

ІV е

26.10., 23.11., 26.01.

28.10., 25.11.,16.12., 18.01.

 

 

08.11., 24.01.

03.11.,08.12.,21.01


  1. Контролни работи НЕОО - Текуща страница
  2. Класни работи ПЕОО
  3. Контролни работи ПЕОО