История

Дата на публикуване: 09.09.2021 15:22

История на училището


В Перник от годините на османското владичество до 1903 има само едно училище. Дълъг е бил ежедневният път за миньорските деца до "школото у селото" и обратно - по два, два и половина километра в едната посока. Воден от разбирането миньорските деца да посещават училище, намиращо се в близост с миньорските квартали, тогавашният директор на мината отстоява отделянето на първоначално училище, наречено "Свети Иван Рилски". То отваря врати на 1 септември 1903 г. и има 48 ученици в слети отделения от I до IV клас и един учител. Петнадесет години по-късно в минното училище "Свети Иван Рилски" има 438 ученици и 9 учители, като мината открива и клонове на училището си в кв. Хумни дол. За период от около 40 години с разрастването на града се разгръща и училищната мрежа на така наречените "минни училища", в които има 37 паралелки с 1800 ученици, а в трите забавачници - 180 деца от предучилищна възраст. Те се обучават от 39 учители. Училище "Свети Иван Рилски" е подчинено във всяко отношение на закона и наредбите, а цялата му издръжка е поета от управлението на мините.

 

clip-image003 212x162 ffe826984e4c468e5497be33631844fe

В социален план мината се грижи и за организирането на летните колонии... на ученическата трапезария, както и за обезпечаването на учебници и за снабдяването им с облекло и обувки. През 50-те години в пернишкия регион училището е известно като III ОУ "Иван Рилски". Във връзка с една от образователните реформи то се слива с гимназия "Христо Смирненски" в единно средно политехническо училище, което през 1991 година се преобра-зува отново в две самостоятелни училища. Така на 3 септември децата от предучилищната възраст детска градина, учениците от I-VIII клас и учителите обособяват днешния ученически и учителски състав на ОУ "Свети Иван Рилски". Значително се подобрява учебният процес. Занятията се водят във все по-обновяваща се материална база. Учителите неуморно работят за своята квалификация за повишаване резултатността в усвояването на занятията и уменията на учениците.

 

 

clip image004