Обучения по иновативен проект „Обучение в друго измерение“

Дата на публикуване: 21.03.2022 12:03

            ОУ „Свети Иван Рилски“ – град Перник, е сред първите  66 основни училища в България, които бяха обявени за иновативни през 2017 година. Прилага редица иновативни елементи в учебния процес, разполага с техника във всяка класна стая, притежава ползотворни софтуери и високоскоростен интернет в цялата сграда, но водещият фактор в отличните резултати на учениците са педагогическите специалисти, които постоянно повишават квалификацията си и разширяват обхвата на уменията си. През 2017 година учителите по природни науки започнаха да преподават определени теми от учебните предмети „химия и опазване на околната среда“, „физика и астрономия“  и  „биология и здравно образование“ чрез виртуална лаборатория zSpace®, която осъществява лабораторните опити чрез 3 D модели. В продължение на иновативността се проведоха обучения по проекта „Обучение в друго измерение“, който се реализира през настоящата учебна 2021/2022 година на  учителите по учебните предмети в подготовка по одобрени програми на МОН.

            Първото обучение бе по програма “Засилване на дигиталното обучение в класната стая чрез използване на електронни ресурси на образователен софтуер MozaBook“. Курсът, проведен на 10.03.2022г. за 50 педагогически специалисти, е насочен към надграждане  на придобитите умения за работа с интерактивна бяла дъска в комбинация с иновативната платформа на MOZAIK Education. Софтуерът позволява на учителите да разширят своя инструментариум по отношение на използването на дигитални ресурси в класната стая – 3D модели, илюстрации, анимации и различни интерактивни приложения за изпитване и затвърждаване на знанията. Чрез софтуерът учителите имат възможността да представят учебния материал от дисциплината, по която преподават, по един различен, интересен и завладяващ начин. Обучението коментира и темата за използването на облачни технологии в процеса на обучение посредством облачната платформа, която е интегрирана в софтуера mozaBook.

           Второто обучение бе проведено на 17.03.2022 г. по програма: “zSpace: виртуална, добавена и смесена реалност в процеса на обучение“. zSpace® е най-добрата технология за обучение по дисциплините от STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъла. Училището работи с виртуалната лаборатория, с коятo децата учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти в прогимназиален етап, но от 2022 година ще започнат работа с нея и учителите от III и IVклас. На това обучение са  запознаха с тази виртуална, добавена и смесена реалност, изградиха  цялостен поглед върху различните типове технология и ролята на практическото обучение в сферата на образованието, без да са необходими епруветки, колби и др. Постави се акцент върху работата със учебните станции на zSpace в класната стая. Педагогическите специалисти разгледаха няколко вида специализирани обучителни софтуери и приложението им спрямо учебната програма в общообразователните учебни заведения.
  1. Обучения по иновативен проект „Обучение в друго измерение“ - Текуща страница
  2. График на дейностите за осъществяване на иновативен проект „ОБУЧЕНИЕ В ДРУГО ИЗМЕНЕНИЕ“
  3. 2021-2025
  4. 2017-2021