Класни работи ПЕОО

Дата на публикуване: 07.10.2021 10:01

   

                                                                                                           

                                                                           ГРАФИК

                                                    ЗА КЛАСНИ РАБОТИ  В  ПЕОО

                                                  учебна 2021/2022 година – II срок

                                                                                                                       Приложение №3

 

 клас

Български език и литература

Математика

V А

11.05.2022

17.05.22

V Б

13.05.2022

17.05.22

V В

10.05.2022

17.05.22

V Г

12.05.2022

17.05.22

V Д

10.05.2022

17.05.22

V Е

11.05.2022

17.05.22

 

VІ А

27.05.2022

11.05.22

VІ Б

16.05.2022

11.05.22

VІ В

27.05.2022

11.05.22

VІ Г

19.05.2022

11.05.22

VІ Д

04.05.2022

11.05.22

VІ Е

16.05.2022

11.05.22

 

VІІ А

10.05.2022

16.05.22

VІІ Б

12.05.2022

16.05.22

VІІ В

09.05.2022

16.05.22

VІІ Г

10.05.2022

16.05.22

VІІ Д

12.05.2022

16.05.22

VІІ Е

13.05.2022

16.05.22

 

 

                                                          ***1срок***
                                    ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ  -  І СРОК
                                                   учебна 2021/2022 година

 

Български език и литература

Математика

V А

22.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Б

21.12.2021 г.

16.12.2021г.

V В

21.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Г

23.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Д

22.12.2021 г.

16.12.2021г.

V Е

21.12.2021 г.

16.12.2021г.

 

VІ А

12.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ Б

13.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ В

11.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ Г

13.01.2022 г.

13.12.2021г.

VІ Д

21.12.2021г.

14.12.2021г.

VІ Е

22.12.2021г.

13.12.2021г.

 

VІІ А

22.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Б

20.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ В

22.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Г

21.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Д

21.12.2021г.

14.12.2021г.

VІІ Е

22.12.2021г.

14.12.2021г.


Наименование Брой тегления
Графика класни работи ПЕОО 21-22г. втори срок.docx 28 Изтегли документ с име "Графика класни работи ПЕОО 21-22г. втори срок.docx"
  1. Класни работи ПЕОО - Текуща страница
  2. Контролни работи НЕОО
  3. Контролни работи ПЕОО