2021/2022

Дата на публикуване: 24.09.2021 14:46
    
      Покана 1 за неприсъствено заседание на Обществения съвет 15.10.2021 г.
      Протокол 1 от неприсъствено заседание на Обществения съвет, проведено на 15.10.2021 г.
      Покана 2 за заседание на Обществения съвет 20.01.2022 г.
     
Протокол 2 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 01.02.2022 г.
      Покана 3 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 18.03.2022 г.
      Протокол 3 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 21.03.2022 г.
      Покана 4 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 29.04.2022 г.
      Протокол 4 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 29.04.2022 г. 
      Покана 5 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 26.07.2022г. 
      Протокол 5 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 26.07.2022г. 
      Покана 6 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 14.09.2022г.
      Протокол 6 за неприсъствено заседание на Обществения съвет на 14.09.2022г.       
        1. 2021/2022 - Текуща страница
  2. 2022/2023
  3. 2019/2020
  4. 2020/2021