Олимпиади и състезания


17.11.2022

Олимпиада

Класове

Дата и час на провеждане

1

Математика

IV, V, VI и VII

10.12.2022 г. от 09:00 ч.

2

География и икономика

V, VI и VII

17.12.2022 г. от 09:00 ч.

3

Физика

VII

19.12.2022 г. от 14:00 ч.

4

История и цивилизации

V, VI и VII

07.01.2023 г. от 09:00 ч.

5

Български език и литература

V, VI и VII

14.01.2023 г. от 09:00 ч.

6

Знам и мога

IV

21.01.2023 г. от 09:00 ч.

7

Химия и опазване на околната среда

VII

11.01.2023 г. от 09:00 ч.

8

Биология и здравно образование

VII

28.01.2023 г. от 09:00 ч.

9

Техническо чертане

VII

04.02.2023 г. от 09:00 ч.