Електронен дневник

Дата на публикуване: 28.09.2021 18:11

ОУ "Св. Иван Рилски" въвежда използването на електронен дневник "ШКОЛО" през учебната 2017/2018 година.
     Спира използването на дневник на печатно тяло и вече четири години оптимално се възползва от всички предимства, които предоставя този софтуер в електронна среда, като:
  • Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) в реално време.
  • Дава отговор на множество въпроси - на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.
  • Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.
  • Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)
  • Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).
  • Поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).
  • Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).
  • Създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.
  • Лесна инсталация в различни среди - iOS и Android.

СИСТЕМА от символи на качествените показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците от I, II и III клас.