Училищни документи

Дата на публикуване: 23.09.2021 15:24

ПРАВИЛНИЦИ
ДРУГИ

Наименование Брой тегления
Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19) 158 Изтегли документ с име "Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19)"
Правила за работа с електронен дневник 136 Изтегли документ с име "Правила за работа с електронен дневник"
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 143 Изтегли документ с име "Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден"
План - програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник 135 Изтегли документ с име "План - програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник"
Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители 126 Изтегли документ с име "Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители"
Програма за подкрепа на личностнно развитие 132 Изтегли документ с име "Програма за подкрепа на личностнно развитие"
Правила за организиране и провеждане на атестиране 144 Изтегли документ с име "Правила за организиране и провеждане на атестиране"
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 168 Изтегли документ с име "Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)"
Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\" 136 Изтегли документ с име "Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\""
Дневно разписание - начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителност на дейностите при ЦОУД 144 Изтегли документ с име "Дневно разписание - начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителност на дейностите при ЦОУД"
Етичен кодекс 132 Изтегли документ с име "Етичен кодекс"
Програма за превенция на ранното напускане на училище 113 Изтегли документ с име "Програма за превенция на ранното напускане на училище"
Стратегия за развитие на училището 156 Изтегли документ с име "Стратегия за развитие на училището"
Правилник за дейността на училището 173 Изтегли документ с име "Правилник за дейността на училището"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 138 Изтегли документ с име "Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи"
Годишен план за дейността на училището 141 Изтегли документ с име "Годишен план за дейността на училището"
Мерки за повишаване кечеството на образованието 134 Изтегли документ с име "Мерки за повишаване кечеството на образованието"