Училищни документи

Дата на публикуване: 23.09.2021 15:24

ПРАВИЛНИЦИ
ДРУГИ

ЗАПОВЕДИ
  • Заповед за пропускателен режим в ОУ "Св. Иван Рилски" от 09.09.2022 г.

Наименование Брой тегления
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-ПРИЛОЖЕНИЯ1.pdf 13 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-ПРИЛОЖЕНИЯ1.pdf"
Заповед-пропускателен режим.pdf 7 Изтегли документ с име "Заповед-пропускателен режим.pdf"
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 22-23.pdf 49 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 22-23.pdf"
Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19) 519 Изтегли документ с име "Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19)"
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 278 Изтегли документ с име "Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден"
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 292 Изтегли документ с име "Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)"
Правила за организиране и провеждане на атестиране 269 Изтегли документ с име "Правила за организиране и провеждане на атестиране"
Програма за подкрепа на личностнно развитие 271 Изтегли документ с име "Програма за подкрепа на личностнно развитие"
Правила за работа с електронен дневник 266 Изтегли документ с име "Правила за работа с електронен дневник"
Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\" 269 Изтегли документ с име "Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\""
Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители 250 Изтегли документ с име "Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители"
Дневно разписание - начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителност на дейностите при ЦОУД 276 Изтегли документ с име "Дневно разписание - начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителност на дейностите при ЦОУД"
План - програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник 260 Изтегли документ с име "План - програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Свети Иван Рилски“- гр. Перник"
Мерки за повишаване кечеството на образованието 256 Изтегли документ с име "Мерки за повишаване кечеството на образованието"
Годишен план за дейността на училището 291 Изтегли документ с име "Годишен план за дейността на училището"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 263 Изтегли документ с име "Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи"
Програма за превенция на ранното напускане на училище 241 Изтегли документ с име "Програма за превенция на ранното напускане на училище"
Етичен кодекс 270 Изтегли документ с име "Етичен кодекс"
Стратегия за развитие на училището 249 Изтегли документ с име "Стратегия за развитие на училището"