Училищни документи

Дата на публикуване: 21.03.2023 15:00

ПРАВИЛНИЦИ
ДРУГИ

ЗАПОВЕДИ
  • Заповед за пропускателен режим в ОУ "Св. Иван Рилски" от 09.09.2022 г.
  • Заповед за достъпа на превозни средства в двора на ОУ "Св. Иван Рилски" от 13.04.2023 г.

Наименование Брой тегления
Правила-за-вътрешно-подаване-на-сигнали.pdf 111 Изтегли документ с име "Правила-за-вътрешно-подаване-на-сигнали.pdf"
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf 231 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf"
Заповед Двор.PDF 136 Изтегли документ с име "Заповед Двор.PDF"
Стратегия за развитие на училището 2021-2025.pdf 215 Изтегли документ с име "Стратегия за развитие на училището 2021-2025.pdf"
Стратегия за развитие на училището 2016-2020.pdf 166 Изтегли документ с име "Стратегия за развитие на училището 2016-2020.pdf"
ПРАВИЛНИК_безопасни_условия-2023.pdf 240 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК_безопасни_условия-2023.pdf"
Механизъм тормоз.pdf 272 Изтегли документ с име "Механизъм тормоз.pdf"
Заповед ЦОУД 358 Изтегли документ с име "Заповед ЦОУД"
Правила за работа с електронен дневник 341 Изтегли документ с име "Правила за работа с електронен дневник"
ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО.pdf 287 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО.pdf"
Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\" 319 Изтегли документ с име "Правила за работа с образователна платформа „Google Workspace for Education\""
Кариерно ориентиране.pdf 283 Изтегли документ с име "Кариерно ориентиране.pdf"
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 360 Изтегли документ с име "Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 349 Изтегли документ с име "Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи"
Програма за превенция на ранното напускане на училище 320 Изтегли документ с име "Програма за превенция на ранното напускане на училище"
Програма за подкрепа на личностнно развитие 329 Изтегли документ с име "Програма за подкрепа на личностнно развитие"
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf 258 Изтегли документ с име "Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf"
Заповед-пропускателен режим.pdf 298 Изтегли документ с име "Заповед-пропускателен режим.pdf"
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 22-23.pdf 702 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 22-23.pdf"
Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19) 844 Изтегли документ с име "Училищни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка (Ковид-19)"
Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители 579 Изтегли документ с име "Практически насоки за подкрепа на детето в ситуация на раздяла и конфликт между родители"
Правила за организиране и провеждане на атестиране 618 Изтегли документ с име "Правила за организиране и провеждане на атестиране"
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 637 Изтегли документ с име "Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)"
Годишен план за дейността на училището 552 Изтегли документ с име "Годишен план за дейността на училището"
Стратегия за развитие на училището 533 Изтегли документ с име "Стратегия за развитие на училището"
Етичен кодекс 625 Изтегли документ с име "Етичен кодекс"
Мерки за повишаване кечеството на образованието 593 Изтегли документ с име "Мерки за повишаване кечеството на образованието"