Свободни места

Дата на публикуване: 17.09.2021 13:39
Свободни места в паралелките:
  • в І-ІV клас до максимален брой 22 ученици;
  • в V-VІІ клас - до максимален брой 26 ученици;
Към 01.06.2021 г. за учебна 2021/2022 година, както следва:
КЛАС СВОБОДНИ  МЕСТА
I 0
II 0
III 0
IV 0
V 2
VI 12
VII 17
ЦДО I 0
ЦДО II 0
ЦДО III 0
ЦДО IV 0