Контролни работи ПЕОО

Дата на публикуване: 23.09.2021 15:22

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ
ПЕОО, учебна 2021/2022 година -  І срок                           

Клас

Български език и литература

Английски език

Математика

Човекът  и природата

История и цивилизации

География и икономика

Информационни технологии

V а

27.10/17.11/13.01

5.11/ 14.01

28.10/18.11/20.01

09.11/14.12

4.11/ 19.01

8.11.01

10.12

V б

27.10/17.11/13.01

5.11/ 14.01

28.10/18.11/20.01

11.11/16.12

3.11/18.01

8.11.01

10.12

V в

27.10/17.11/13.01

5.11/ 14.01

28.10/18.11/20.01

08.11/13.12

4.11/19.01

10.11.01

20.12

V г

25.10/15.11/10.01

8.11/ 12.01

28.10/18.11/20.01

09.11/14.12

3.11/18.01

11.11.01

15.12

V д

25.10/15.11/10.01

4.11/ 13.01

28.10/18.11/20.01

23.09/15.12

3.1118.01

9.11.01

14.12

V е

25.10/15.11/10.01

5.11/14.01

28.10/18.11/20.01

21.09/17.12

3.11/18.01

10.11.01

13.12

 

 

VІ а

15.12/ 19.11/ 10.12

25. 10/ 6.12

18.10/08.11/10.01

01.10/26.11

29.11.

9.11.01

14.12

VІ б

15.10/ 19.11/ 10.12

27.10 8.12

18.10/08.11/10.01

01/10/26.11

29.11.

9.11.01

13.12

VІ в

1510/ 19.11/ 10.12

25.10/ 6.12

18.10/08.11/10.01

30/09/26.11

29.11.

1.12.01

14.12

VІ г

15.10/ 19.11/ 10.12

26.10/ 7.12

18.10/08.11/10.01

06.10/24.11

29.11.

1.12.01

15.12

VІ д

28.10/02.12/13.01.

27.10/ 8.12

19.10/09.11/11.01

06.10/24.11

29.11.

1.12.01

14.12

VІ е

28.10./02.12./13.01.

26.10/ 7.12

18.10/08.11/10.01

06.10/24.11

30.11.

9.11.01

15.12

Клас

Български език и литература

Английски език

Математика

ИТ

История

География

Биология и здравно образование

Физика

Химия и опазване на околната среда

VІІа

05.11./3.12./14.01

09.11./14.12.

26.10/23.11/11.01

16.12

07.12/11.01

30.11.

03.11 / 12.01

6.12

25.10/ 17.01

VІІб

04.11./02.12/13.01

10.11./15.12.

26.10/23.11/11.01

14.12

19.11/07.01

01.12.

02.11 / 11.01

6.12

25.10/ 17.01

VІІв

05.11./03.12/14.01

08.11./13.12.

26.10/23.11/11.01

16.12

19.11/07.01

30.11.

02.11 / 11.01

5.12

26.10/ 18.01

VІІг

05.11./03.12/14.01

10.11/15.12.

26.10/23.11/11.01

17.12

18.11/06.01

30.11.

03.11 / 12.01

4.12

25.10/ 17.01

VІІд

04.11./02.12/13.01.

09.11./14.12.

26.10/23.11/11.01

17.12

18.11/06.01

28.10.01

04.11 / 13.01

4.12

25.10/ 17.01

VIIе

04.11./02.12./13.01

08.11./13.12.

26.10/23.11/11.01

17.12

18.11/06.01

29.10.01

02.11 / 11.01

4.12

27.10/ 19.01


  1. Контролни работи ПЕОО - Текуща страница
  2. Класни работи ПЕОО
  3. Контролни работи НЕОО