Контролни работи ПЕОО

Дата на публикуване: 18.10.2022 12:25

Г  Р  А  Ф  И  К
ЗА  КОНТРОЛНИ  РАБОТИ   II СРОК - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Клас

Български език и литература

Английски език

Математика

Човекът  и природата

 

История и цивилизации

 

География и икономика

Информационни технологии

V а

22.02, 22.03, 26.04

16/02/; 23/03/

14.02. / 16.03.

 

31.01/24.03

15.05.

26.04.

V б

20.02, 20.03, 24,04

16/02/; 23/03/

14.02. / 16.03.

21.02/09.05

30.01/22.03

17.05

24.04.

V в

20.02, 20.03, 24.04

15/02/; 22/03/

14.02. / 16.03.

24.02/12.05

30.01/23.03

15.05

25.04.

V г

20.02, 20.03, 24.04

17/02/; 24/03/

14.02. / 16.03.

23.02/11.05

31.01/23.03

16.05

26.04.

V д

20.02,20.03, 24.04

15/02/; 22/03/

14.02. / 16.03.

23.02/11.05

30.01/23.03

15.05

26.04.

V е

24.021 24.03, 28.04

16/02/; 23/03/

14.02. / 16.03.

 

31.01/22.03

15.05

25.04.

 

 

VІ а

27.02, 20.03, 28.04

20/02; 27/03

22.02/15.03/26.04

29.03

27.02/15.05

06.03

25.04

VІ б

27.02, 20.03, 28.04

21/02; 28/03

22.02/15.03/26.04

29.03

28.02/16.05

06.03

27.04.

VІ в

27.02, 20.03, 28.04

20/02; 30/03

22.02/15.03/26.04

27.03

27.02/15.05

08.03

25.04.

VІ г

27.02, 20.03, 28.04

21/02; 28/03

22.02/15.03/26.04

17.02

1.03/17.05

06.03

25.04

VІ д

27.02, 20.03, 28.04

21/02; 28/03

22.02/15.03/26.04

13.02

28.02/16.05

06.03

25.04

VІ е

27.02, 20.03, 28.04

21/02; 28/03

22.02/15.03/26.04

15.02

28.02/16.05

08.03

 24.04.

 

Клас

Български език и литература

Английски език

Математика

ИТ

История

География

Биология

Физика

Химия

VІІ а

20. 02; 20.03;15.05

2.03/11.05

14.02/21.03/06.04

25.04.

15.05

08.03

28.03

31.03

25.04

VІІ б

20. 02; 20.03;15.05

2.03/11.05

14.02/21.03/06.04

27.04.

16.05

09.03

27.03

29.03

24.04

VІІ в

20. 02; 20.03;15.05

2.03/11.05

14.02/21.03/06.04

24.04

17.05

08.03

27.03

28.03

27.04

VІІ г

20. 02; 20.03;15.05

1.03/10.05

14.02/21.03/06.04

27.04.

16.05

08.03

28.03

26.03

24.04

VІІ д

23.021 23.03, 18.05

1.03/10.05

14.02/21.03/06.04

24.04.

15.05

10.03

27.03

31.03

26.04

VII е

20.02, 20.03, 15.05

1.03/10.05

14.02/21.03/06.04

26.04.

16.05

10.03

28.03

30.03

26.04


  1. Контролни работи ПЕОО - Текуща страница
  2. Класни работи ПЕОО
  3. Контролни работи НЕОО