Използвани учебници

Дата на публикуване: 06.10.2021 10:24
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

клас
Учебен предмет
Издателство
Автори
І клас
Български език и литература
"Просвета  АзБуки"ЕООД
Вл. Попов
Читанка
"Просвета  АзБукиЕООД
И. Иванов и колектив
Математика
"Просвета плюс"ЕООД
В. Ангелова  и Р. Топалска
Родинознание
"Просвета  АзБуки"ЕООД
Д. Гетова  и колектив
Музика
"Просвета - София"АД
П.Минчева
Изобразително изкуство
"Просвета плюс"ЕООД
П.Цанев и колектив
Технологии и предприемачество
"Просвета - София"АД
Г. Иванов и А.Калинова
ІІ клас
Български език и литература
"Просвета - София"АД
Р. Танкова и колектив
Читанка
"Просвета - София"АД
Р. Танкова и Ц. Дулев
Английски език
"Пиърсън Едюкейшън Лимитид "
Ш. Ковил и Ж. Перет
Математика
"Просвета - София"АД
Ю. Гарчева и А. Манова- Мунтова
Околен свят
"Просвета - София"АД
Л. Зафирова и С. Лазарова
Технологии и предприемачество
"Просвета - София"АД
Г. Иванов и А.Калинова
ІІІ клас
Български език и литература
"Просвета - София"АД
Р. Танкова и колектив
Читанка
"Просвета - София"АД
Р. Танкова и Ц. Дулев
Английски език
"Пиърсън Едюкейшън Лимитид "
Ш. Ковил и колектив
Математика
"Просвета - София"АД
Ю. Гарчева и А. Манова- Мунтова
Компютърно моделиране
"Изкуства "ЕООД
Р. Папанчева и колектив
Човекът и обществото
"Просвета - София"АД
П. Павлов и колектов
Човекът и природата
"Просвета - София"АД
Л. Зафирова и С. Лазарова
Музика
"Просвета - София"АД
П.Минчева и колектив
Изобразително изкуство
"Просвета - София"АД
Л. Ангелова и колектив
Технологии и предприемачество
"Просвета - София"АД
Г. Иванов и А.Калинова
ІV клас
Български език и литература
"Просвета - София"АД
Р. Танкова и колектив
Читанка
"Просвета - София"АД
Р. Танкова и В. Самуилов
Английски език
"Пиърсън Едюкейшън Лимитид "
Ш. Ковил и колектив
Математика
"Просвета - София"АД
Ю. Гарчева и А. Манова- Мунтова
Компютърно моделиране
"Изкуства "ЕООД
Р. Папанчева и колектив
Човекът и обществото
"Просвета плюс"ЕООД
С. Цветански и колектив
Човекът и природата
"Просвета плюс"ЕООД
М. Кабасанова и колектив
Музика
"Просвета плюс"ЕООД
Г. Калоферова и колектив
Изобразително изкуство
"Просвета - София"АД
Л. Ангелова и колектив
Технологии и предприемачество
"Просвета - София"АД
Г. Иванов и А.Калинова
V клас
Български език
"БГ Учебник"ЕООД
И.Инев и колектив
Литература
"Клет  България" ООД
М. Герджикова и колектив
Английски език
"Пиърсън Едюкейшън Лимитид "
И. Фрийбеърн и колектив
Математика
"Просвета  АзБуки" ЕООД
Т. Аргирова и колектив
Информационни технологии
"Клет  България" ООД
В. Петров и колектив
История и цивилизации
"Просвета - София" АД
Т. Леков и колектив
География и икономика
"Клет  България" ООД
Р. Пенин и колектив
Човекът и природата
"Клет  България" ООД
М. Максимов и колектив
Музика
"Просвета - София"АД
В. Сотирова и колектив
Изобразително изкуство
"Просвета - София"АД
П. Цанев и колектив
Технологии и предприемачество
"Бит и техника"ООД
Т. Николова и колектив
VІ клас
Български език
"БГ Учебник"ЕООД
И.Инев и колектив
Литература
"Клет  България" ООД
М. Герджикова и колектив
Английски език
"Пиърсън Едюкейшън Лимитид "
И. Фрийбеърн и колектив
Математика
"Просвета  АзБукиЕООД
Т. Аргирова и колектив
Информационни технологии
"Клет  България" ООД
В. Петров и колектив
История и цивилизации
"Просвета - София"АД
П. Павлов и колектив
География и икономика
"Клет  България" ООД
Р. Пенин и колектив
Човекът и природата
"Клет  България" ООД
М. Максимов и колектив
Музика
"Просвета - София"АД
В. Сотирова и колектив
Изобразително изкуство
"Просвета - София"АД
П. Цанев и колектив
Технологии и предприемачество
"Бит и техника"ООД
Т. Николова и колектив
VІІ клас
Български език
"БГ Учебник"ЕООД
И.Инев и колектив
Литература
"Клет  България" ООД
И.Инев и колектив
Английски език
"Пиърсън Едюкейшън Лимитид "
Е. Килби и колектив
Математика
"Просвета - София"АД
П. Нинкова и колектив
Информационни технологии
"Клет  България" ООД
В. Петров и колектив
История и цивилизации
"Просвета - София"АД
Р. Гаврилова и колектив
География и икономика
"Клет  България" ООД
Р. Пенин и колектив
Биология и здравно образование
"Просвета плюс"ЕООД
М. Панайотова и колектив
Химия и опазване на околната среда
"Клет  България" ООД
С. Цаковски и колектив
Физика и астрономия
"Просвета  АзБукиЕООД
Х. Попов и колектив
Музика
"Просвета - София"АД
В. Сотирова и колектив
Изобразително изкуство
"Просвета - София"АД
П. Цанев и колектив
Технологии и предприемачество
"Бит и техника"ООД
Т. Николова и колектив