2020/2021

Дата на публикуване: 21.02.2022 08:42
 Покана за заседание на обществения съвет на 09.09.2021г.
 Протокол от заседание на Обществения съвет, проведено на 09.09.2021 г.
 Покана за заседание на обществения съвет на 30.06.2021г.
 Протокол от заседание на Обществения съвет, проведено на 30.06.2021 г.
 Протокол от заседание на Обществения съвет, проведено на 05.01.2021 г.

  1. 2020/2021 - Текуща страница
  2. 2022/2023
  3. 2019/2020
  4. 2021/2022