ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:13.01.2020 10:30 ч.
Край на олимпиадата:13.01.2020 12:30 ч.
Краен срок за записване:08.01.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:10:00 ч.