Класирани ученици на Общинския кръг на олимпиадата по математика

Име, презиме, фамилия Клас                 Брой точки
Първи пров. Втори пров. Краен резултат
1 Михаел Радостинов Сергиев ІV 20,5 20,5 20,5
2 Георги Михайлов Михайлов V 16,5 16,5 16,5
3 Катерина Севдалинова Хаджиева 20 20 20
4 Андон Руменов Денков 16 16 16
5 Стефан Николаев Манов VІІ 89 89 89
6 Ангел Димитров Димитров VІІ 80 80 80
7 Катерина Андреева Стойчева VІІ 75 75 75