КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НА КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

 

І КЛАС

 

І място - ДЕНИЦА МИЛЕТИЕВА ВАСИЛЕВА - 58 точки

І място - НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ - 58 точки

с класен ръководител Силва Младенова

 

ІV място - БОРИС ЮЛИАНОВ АЧЕВ - 53 точки

с класен ръководител Лорита Иванова

 

ІV КЛАС

 

І място -  ДЕЯН МИЛЕНОВ МИЛЧЕВ - 52 точки

ІІ място - МИХАЕЛ РАДОСТИНОВ СЕРГИЕВ - 42 точки

              кл. р-л Вилма Димитрова