Родителски срещи за учениците от първи клас

                                   

                            Уважаеми родители,

 

                     родителските срещи ще се проведат както следва:

              -I а клас -08 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в учителската стая;

              -I б клас -08 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в мултифункционалната

                                                                                  зала (последен етаж);

              -I в клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в учителската стая;

              -I г клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в мултифункционалната

                                                                                  зала (последен етаж);

              -I д клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в кабинет по музика

                                                                                          (последен етаж).