Семинари по Програма „Еразъм+“

 

 

                                        Проведени семинари по проект PROSPECT

                                                                   в

                                    ОУ"Св. Иван Рилски" град Перник

 

     В края на учебната 2019/2020 година се проведоха три семинара с 24 учители от област

Перник по проект PROSPECT – „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие

на гражданското общество“. Темите на трите семинара бяха: „Личен опит“, „Други гледни точки“

и „Стратегии за действие и промяна“. Домакин беше ОУ„Св. Иван Рилски” Перник.

Проектът се финансира по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност„Стратегически партньорства

в сферата на училищното образование“. Партньори са Институт за подготовка на служители в

международни организации град София, Регионално управление на образованието – Перник

и подобни организации от Франция, Полша, Испания, Португалия и Италия.

 

    За повече информация вижте на следния линк:

                                  Семинари учители проект "Проспект"