Прием 2020 - 2021 учебна година

                                    

  СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

                                  (За преглед на документа, последвайте горния линк).

 

 

 

              ИНФОРМАЦИЯ КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII-ми клас

 

    Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане

 в VIII-ми клас в Неспециализираните училища по държавен прием за учебната

 2020/2021г. се осъществява в периода 03 юли 2020г. до 07 юли 2020г.

 

 Всеки ученик може да избере един от двата начина за подаване на заявление:

 - самостоятелно електронно кандидатстване;

 - подаване на заявление в организирана приемна в ОУ"Св.Иван Рилски"Перник,

    стая 002 от 08:00 часа до 18:00 часа.

 

  Ако сте решили да подадете самостоятелно онлайн заявление, следва да имате

  в предвид следното:

 - входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на:   

      https://priem.mon.bg/   с входящ номер и уникален за всеки ученик код за

   достъп, които ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите

   или в служебните бележки с резултатите от положените изпити.

 

                      

 

 

                      Списък на учениците приети в първи клас 20-21г.

                    (За преглед на документа, моля последвайте горния линк).

 

  Записването на приетите деца в първи клас се извършва с удостоверение за завършено

      педучилищно образование-оригинал и за сверяване на данни-акт за раждане.

 

   Записването на новоприетите ученици ще започне от 08 юни до 10 юни (включително)

                         от 08:00 до 17:30 часа в сградата на училището.

 

                      ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" гр.Перник ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ!   

 

logo5