ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ОУ"Св. Иван Рилски" гр.Перник

Документи  за  ПЪРВИ КЛАС

2020-2021 г.

 

Цялата информация отпосно приема чети на следния линк:

 

 

ЗАПОВЕД на Директора на ОУ"Св.Иван Рилски" Перник ОТНОСНО ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2020-2021 Г.

 

 

 

Празна бланка на заявлението за попълване:

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС ОУ ИВ РИЛСКИ ПК

 

 

 Успех!

 

 

Свободни места към 15.04.2020г.

 

(Втори и трети класове  - няма свободни места).

 

 

 1.       IV "г" клас - 1 /едно/
 2.  VІ „а” клас – 4 /четири/
 3.       VІ „б” клас – 2 /две/
 4.   VІ „в” клас –4 /четири/
 5.        VІ „г” клас – 5 /пет/
 6.  VІ „д” клас – 4 /четири/
 7.  VІ „е” клас – 4 /четири/
 8.   VІІ „б” клас – 1 /едно/
 9.     VІІ „в” клас – 2 /две/
 10.     VІІ „г” клас – 1 /едно/
 11.        VІІ „д” клас –3 /три/
 12.       VІІ „е” клас – 3 /три/