Директора на ОУ"Св.Иван Рилски" към учениците.

 

 Скъпи ученици от ОУ"Св.Иван Рилски", 

 

 

От сърце Ви благодаря за дълбокото и отговорно отношение към заразата.

Вие показвате зряло и разумно поведение. В голяма степен се оказвате

по-дисциплинирани от някои възрастни хора. Моля Ви да спазвате стриктно

социалната изолация(не излизайте от вкъщи). Поддържайте изключителна

лична хигиена, колкото се може по-често си мийте ръцете със сапун

и ги дезинфекцирайте.

Бъдете добри и послушни вкъщи. Изпълнявайте отговорно

възложените ви от учителите задачи, за да се върнем по-скоро в училище. 

Училището е пусто без Вас.

 

        

                                                       Обичам Ви. 

                                         Пазете себе си и тези около Вас.

 

                                   Бойко Свиленов.