Обръщение на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" гр.Перник

 

 

 

Уважаеми Родители,

 

 

Обръщам се към Вас, изпълнен с Вяра,

че всички Вие разбирате ситуацията в която се намираме

и правим всичко по силите си да ограничим разпространението на заразата,

да опазим децата си и себе си.

За да продължим обучението на нашите деца от разстояние с помощта на дигиталните ресурси с които училището е добре подготвено, Ви препоръчвам няколко практически насоки:

 

- Добрата и навременна координация с учителите с необходимото разбиране

и толерантност ще улесни дистанционното обучение на учениците.

-Следете постоянно информацията която изпращат учителите към Вашето дете.

-Осигурете тиха и спокойна среда, където детето може да се настани удобно

и да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.

-Обсъждайте с детето си задачите за деня и следете изпълнението им.

-Насърчавайте детето да бъде активно и да изпълнява заданията които са му поставени.

-Осигурете възрастен по време на учебния процес от разстояние.

-На сайта на училището ще намерите необходимата информация

за организацията на учебния процес,

а конкретни указания ще получавате от учителите по предмети.

 

 

                 С Уважение: 

                      Бойко Свиленов 

 

 

 

 

Уважаеми учители на ОУ "Св. Иван Рилски",

 

 

Изправени сме пред изключително изпитание, което изисква от нас повишена отговорност,

професионално майсторство и всеотдайност.

Време е да покажем нашата професионална, интелектуална и морална сила в реално време.

Успехите на децата зависят от добрата организация на обучението от разстояние.

Днес трябва да сме спокойни, да вярваме и с любов да се отнасяме към нашата мисия.

Днес трябва да покажем на нашите ученици и родителите им, че ние сме подготвени, организирани, сплотени и владеем много алтернативни варианти за обучение от разстояние.

 

                                     -Изберете най-ефективната платформа.

                                -Използвайте електронни дневници, електронна поща и други форми и дигитални ресурси

                                  с които разполагаме.

 

Сътрудничеството на всички нива е от изключително важно значение. Споделяйте всяко нещо което е полезно за останалите.

 

Вярвам във Вас!

Разчитам на Вашата отлична професионална подготовка и умението Ви да намерите най-резултатния подход в обучението на нашите деца.

 

        Бъдете здрани и успешни!

        Прегръщам Ви виртуално.

 

                  С Уважение: 

                    Бойко Свиленов

 

               Забележка:

         Заниманията чрез дигиталните ресурси с учениците не бива да са повече от 20 минути за малките и 30 минути за големите.

 

 

 

 

 

Обръщение във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
Бъдете Здрави!