МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „Михаил Сотиров“

На 14.11.2019 г. (четвъртък) в 17:30 часа се преустановява подаването на заявки и заплащане за участие в състезанието!

Съгласно регламента на състезанието, заявки и заплащане в деня на състезанието не се приемат!

На 16 ноември (събота) 2019 г. от 10 часа в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски" ще се проведе седмото поред математическо състезание „Михаил Сотиров" за ученици от ІІ до ХІІ клас.

Регламент

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!