Олимпиада по БЕЛ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Дата на олимпиадата:16.12.2018 09:00 ч.
Учениците, които не желаят резултатите им да бъдат обявени публично може да ги проверят лично при зам. директорите.

Резултати