ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:18.01.2020 10:00 ч.
Край на олимпиадата:18.01.2020 12:00 ч.
Краен срок за записване:13.01.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:09:30 ч.