ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:20.01.2020 08:30 ч.
Край на олимпиадата:20.01.2020 12:30 ч.
Краен срок за записване:15.01.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:00 ч.