ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА, 4 клас

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:25.01.2020
Край на олимпиадата:25.01.2020
Краен срок за записване:20.01.2020 17:00 ч.