ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ

   

 

 
Уважаеми ученици и родители, започва учебната година и е редно да си припомним някои важни мерки за безопасно придвижване до училище.
Следващите прости правила са познати, но често пренебрегвани. Не ги нарушавайте! Животът на детето е по-важен от всяка спестена минута.
 
АКО СТЕ УЧЕНИК
Не забравяйте, че е важно да се научите да се пазите сами на пътя. Там вие сте уязвими - ако сте сами и не можете да потърсите помощ от възрастен.
Затова, заради своята сигурност, приемете следните съвети:
• Ако ходите сами на училище
Ø Си припомнете заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Ø Припомнете си основните правила за движение като пешеходци.
Не забравяйте, че заради личната си безопасност винаги трябва:
-да пресичате при зелена светлина на светофара;
-да се движите по тротоара и да използвате изградените подлези и надлези за пешеходци;
-да вървите по банкета отляво- срещу автомобилното движение.
Ø Използвайте светлоотразителни жилетки или елементи, които може да закрепите за облеклото или ученическата си раница.
Ø Ако закъснявате за училище - това не е повод да нарушавате правилата за движение на пътя, защото лесно може да станете жертва на катастрофа.
Ø Ако кръстовището е оживено, пресечете с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
Ø Обсъдете с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнете за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запаметете в телефона си номерата им.
• Ако се придвижвате до училище с велосипед
Ø Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледайте техническата изправност на колелото.
Ø Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
Ø Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите. Не забравяйте, че:
-велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
-до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
-когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно напълно вдясно на платното за движение;
-за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 
Ø Ако закъснявате за училище, това не е повод да преминете при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станете причина за катастрофа и да пострадате в нея.
Ø Обсъждайте с родителите и с приятелите си актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
Ø Винаги носете светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
Ø Помнете, че при пътен инцидент винаги може да позвъните на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или да направите това сами.
АКО СТЕ РОДИТЕЛ
Не забравяйте, че най-важна за Вас е безопасността на Вашето дете. На пътя детето Ви е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.
Затова, заради неговата сигурност, приемете следните съвети:
• Ако детето Ви е първокласник
Ø Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Ø Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
Ø Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
Ø В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете детето си до/от училищния вход.
Ø Винаги разговаряйте за правилата за безопасно движение като пешеходци или като пътници в семейния автомобил.
Ø Винаги бъдете за пример и не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
Ø При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.