График обучение 30 ноември 2020 г. до 21.12.2020 г.

 

 
 
                 Уважаеми родители, ученици и учители!
 
На основание 
Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването
и РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министерство на образованието и науката,
поради необходимост  от предприемане на мерки за
ограничаване на разпространението на COVID 19, като целта е осигуряване
на живота и здравето на учениците, обучението  в
ОУ „Св. ИванхРилски“ преминава в електронна среда от разстояние,
считано от 30 ноември 2020 г.до 21.12.2020 г.
 
 Часовете ще се провеждат в G suite for Education /meet/.
Учебните занятия ще бъдат сутрин, съгласно седмичното разписание,
като първи учебен час започва в 09:00 ч.
 
 Часовете
на учениците от I до IV клас са по 20 минути, а междучасията по 10
минути/голямо междучасие 20 минути/, както следва:
 
1 час – 9:00 – 9:20
 
2 час –  9:30 – 9:50
 
3 час – 10:00 – 10:20
 
4 час – 10:40 – 11:00
 
5 час – 11:10 – 11:30
 
6 час – 11:40 – 12:00
 
Часовете на учениците от V до VII клас са по 30
минути, а междучасията по 10 минути/голямо междучасие 20 минути/, както следва:
 
1 час – 9:00 – 9:30
 
2 час –  9:40 – 10:10
 
3 час – 10:20 – 10:50
 
4 час – 11:00 – 11:30
 
5 час – 11:40 – 12:10
 
6 час – 12:20 – 12:50
 
7 час – 13:00 – 13:30
 
С пожелание за здраве -  екипът
на ОУ „Св. Иван Рилски“
 
 
 
 

Добре дошли, скъпи ученици!

1z

 

 

                       По инициатива на ЮНЕСКО от 1994г. 

                       Международният ден на учителя 

                                 се чества на 5 октомври.

 

 

По повод Международния ден на учителя – 5 октомври, 13 учители,
                 директори и психолози от Област Перник бяха 
         удостоени с грамоти. Отличията са за високи постижения
в сферата на образованието и използване на иновативни високо-
                     технологични методи в образованието.
 
    Класирани са от Регионалното управление на образованието.
 
      Наградите връчи Областният управител Емил Костадинов.

 

 

Линк към видеото: Международен ден на учителя - награди.

 

 

                Петко Рачов Славейков:

               "Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си."   

 

 

                       Честит Празник Уважаеми Колеги!

 

 

 

 

                              Уважаеми родители и ученици,

 Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се проведе в

     ОУ „Св. Иван Рилски“ от 10:00 ч. само за първокласниците.

 

 Посрещането на учениците от II до VII клас в двора на училището

                                      ще бъде по следния график:

                                         9:00-9:30 – II и VII клас

                                     11:30-12:00 – III и IV клас

                                     12:30-13:00 – V и VI клас

 

    Ръководството и екипът на ОУ „Св. Иван Рилски“ Ви пожелава

                           здрава и успешна учебна година!

 

"Училищни мерки в ОУ "Св. Иван Рилски" за максимално

безрискова среда в условията на извънредна епидемична

обстановка през учебната 2020-2021 година" -

                             линк към документа:

 

              

 

               Нека всички спазваме правилата за безрискова среда.

 

Родителски срещи за учениците от първи клас

                                   

                            Уважаеми родители,

 

                     родителските срещи ще се проведат както следва:

              -I а клас -08 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в учителската стая;

              -I б клас -08 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в мултифункционалната

                                                                                  зала (последен етаж);

              -I в клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в учителската стая;

              -I г клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в мултифункционалната

                                                                                  зала (последен етаж);

              -I д клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в кабинет по музика

                                                                                          (последен етаж).

 

Семинари по Програма „Еразъм+“

 

 

                                        Проведени семинари по проект PROSPECT

                                                                   в

                                    ОУ"Св. Иван Рилски" град Перник

 

     В края на учебната 2019/2020 година се проведоха три семинара с 24 учители от област

Перник по проект PROSPECT – „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие

на гражданското общество“. Темите на трите семинара бяха: „Личен опит“, „Други гледни точки“

и „Стратегии за действие и промяна“. Домакин беше ОУ„Св. Иван Рилски” Перник.

Проектът се финансира по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност„Стратегически партньорства

в сферата на училищното образование“. Партньори са Институт за подготовка на служители в

международни организации град София, Регионално управление на образованието – Перник

и подобни организации от Франция, Полша, Испания, Португалия и Италия.

 

    За повече информация вижте на следния линк:

                                  Семинари учители проект "Проспект"

 

Прием 2020 - 2021 учебна година

                                    

  СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

                                  (За преглед на документа, последвайте горния линк).

 

 

 

              ИНФОРМАЦИЯ КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII-ми клас

 

    Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане

 в VIII-ми клас в Неспециализираните училища по държавен прием за учебната

 2020/2021г. се осъществява в периода 03 юли 2020г. до 07 юли 2020г.

 

 Всеки ученик може да избере един от двата начина за подаване на заявление:

 - самостоятелно електронно кандидатстване;

 - подаване на заявление в организирана приемна в ОУ"Св.Иван Рилски"Перник,

    стая 002 от 08:00 часа до 18:00 часа.

 

  Ако сте решили да подадете самостоятелно онлайн заявление, следва да имате

  в предвид следното:

 - входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на:   

      https://priem.mon.bg/   с входящ номер и уникален за всеки ученик код за

   достъп, които ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите

   или в служебните бележки с резултатите от положените изпити.

 

                      

 

 

                      Списък на учениците приети в първи клас 20-21г.

                    (За преглед на документа, моля последвайте горния линк).

 

  Записването на приетите деца в първи клас се извършва с удостоверение за завършено

      педучилищно образование-оригинал и за сверяване на данни-акт за раждане.

 

   Записването на новоприетите ученици ще започне от 08 юни до 10 юни (включително)

                         от 08:00 до 17:30 часа в сградата на училището.

 

                      ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" гр.Перник ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ!   

 

logo5

Още статии...