ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 „ДИГИТАЛНА УЧЕБНА СРЕДА – НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“

 

Място: Дворец на културата, гр.Перник.

Време: 23 и 24 ноември 2017 г.

Организатори: МОН, СБУ, ОУ „Св. Иван Рилски“ и РААБЕ.

Без такса за участие!

Контакти:

-Бойко Свиленов – директор, тел.: 0879010717

-Милена Александрова, Експерт технологична поддръжка, тел.: 0894300071

-Антоанета Гочева, зам. директор, тел.: 0879010716

Програма: ДИГИТАЛНА УЧЕБНА СРЕДА – НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

В сърцето на всеки българин

 

В хиляди страници е запечатан един живот, един човек, едно велико дело. Много редове в българската литература са посветени на Васил Левски. И той живее още в мен, в теб, в сърцето на всеки българин. От няколкото снимки, достигнали до нас, ни гледа един млад, весел и хубав човек. Любопитно е как фотографията не е могла да улови онзи нечут характер, за който говорят съвременниците му. Смайваща е човещината на действията му, която го извисява над всичко. Той докосва безсмъртието и България го обича безрезервно и му се прекланя. Завинаги.

Забързани в подготовката за отдаване на почит на Апостола, учениците на ОУ”Св.Ив.Рилски” от І до ІV клас организираха мащабна инициатива – „За Левски с любов и отговорност”, създавайки прекрасни стихотворения, есета, рисунки, направиха и уникални табла. Цялата сграда заживя с образа на Апостола. Учениците от VІ клас традиционно осъществиха почетен караул пред портрета на Левски, като пред него бяха светини от Регионален исторически музей- библия, кръст и пистолет, които са уникална историческа ценност. Седмокласници рецитираха пред малките ученици вдъхновяващи и родолюбиви творби, посветени на Левски и делото му.

Изключително впечатляваща бе възможността да застанат до живото копие на Левски, актьорът Веселин Плачков. Един млад, весел и хубав човек, който с усмивка се радваше на любопитните очи на децата и желанието им да се снимат с оживялата българска гордост. Засипан от въпроси, той с желание и интерес разказа на учениците за филма, който се казва „Левски” и той играе ролята на Апостола. Разкри подробности от живота му, които е търсил по време на снимките. Отбеляза с гордост усещането да се идентифицираш със светинята на всички българи и огромната си почит към него. Поздрави директора на училището, Бойко Свиленов, за прекрасното училище и родолюбивата дейност, разбирайки за многобройните инициативи, училищата програма „Моята България”, както и се удиви на макетите на бележитите исторически места в страната ни, поставени на картата. Раздели се с неудоволствие с обсадата на учениците, които искаха да заснемат докосването си до него. Изключително впечатлен, Веселин Плачков пожела на децата късмет и много любов към България.

 

Незабравимата България

 

Да се докоснеш до историята!И оживяла сякаш, тя влиза в днешния ти ден в образа на Ботев. Стои пред теб и се усмихва. И хилядите знайни и незнайни герои застават пред теб в един събирателен. Отдали живота си за Родината. Жертвали най- скъпото за България. Обрекли себе си в името на свободата.

Прекрачвайки прага на ОУ”Св.Ив.Рилски” на 08 ноември 2016 година, живият образ на Ботев в лицето на Искрен Красимиров от „Незабравимата България” заяви, че е горд да бъде посрещнат в това средище на просветата, което приветливо и уютно посреща своите ученици. Разказа много за Ботев и за историята. Впечатли учениците със своята почит към България. И лицето и облеклото му допълваха цялостната картина. Историята влезе в училището ни. Един незабравим урок по родолюбие!

 

 

Виртуална STEM лаборатория

„От микрокосмоса към макрокосмоса“ бе надсловът на интегративен открит урок по физика, химия и биология в ОУ „Свети Иван Рилски". Бе демонстрирана работа с високотехнологичната STEM станция, позволяваща триизмерно представяне на всеки детайл, свързани с преподаваната материя, независимо дали това е молекула или планета.

 Какво е S.T.E.M - първите букви от Наука, Технологии, Инженерство и Математика (Science – Technology – Engineering – Mathematics). ОУ „Св. Ив. Рилски” ще използва създадения образователен софтуер за виртуална реалност, който покрива различни теми от дисциплините по природни науки, Земята и космоса – от изследване на протеиновите молекули до електрическите заряди, а камерата на zSpace Studio позволява да се изследват модели и обекти, да се сравняват размери и пропорции, както и да се провеждат дисекции на пластовете на даден 3D обект. Разполага с разнообразие от интерактивни инструменти за анализ и експериментиране с виртуални 3D модели.

           Софтуерът позволява да се създават комплексни виртуални модели с учебно съдържание, както и жива композиция, интегрирайки множество модели в една сцена. Може да се добавят определения и анотации, за да е ясно учебното съдържание за учениците. Поради визуално-кинетичния си стил на учене, учениците ще реагират много по-добре, ако вместо да преписват дълги химични уравнения от дъската, им се покаже визуално химичната структура на описваното съединение и механизма на свързване на молекулите в него, както и да им се даде възможност сами, с помощта на софтуерния продукт, да конструират изследваното химично съединение, като при грешка им се показва вярното решение. Днес учениците учат най-добре чрез гледане и правене и една интерактивна симулация ще допринесе много повече за изграждане на знанията им, отколкото текстът и формулите в учебника.

           Някои физични, химични, биологични и природни явления не могат да бъдат пряко наблюдавани. Виртуалната лаборатория решава и този проблем – може да се покаже, например, как протича токът в проводника и какво предизвиква светенето на една електрическа крушка. Ученикът може да приближава към себе си един от органите на човешкото тяло, или разглежданата пеперуда, има възможност да огледа от всички страни и дори да направи разрез. Сатурн може да покаже отблизо пръстените си, а молекулите да покажат елементите си. Използването на виртуална лаборатория по физика, химия, биология и човекът и природата ще накара учениците много по-активно да участват в учебния процес – нещо, което е по-трудно в традиционната класна стая.

 

 

Седмица на търпението

От 20 до 24 март в ОУ "Св. Иван Рилски" се провежда седмица на търпението. Изготвени са табла, презентации и са проведени часове на класа, посветени на толерантността. Учениците от III б клас обуха шарени чорапи в знак на съпричастност към "различните" деца. VI в клас закачиха баджове с лого "Аз съм търпелив!" на всички ученици и учители.

 

Още статии...