Олимпиада по История и цивилизации

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Резултати

Олимпиада по География и икономика

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:13.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:13.01.2019 11:00 ч.
Краен срок за записване:08.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

Резултати

Олимпиада по Физика

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:12.01.2019 14:00 ч.
Край на олимпиадата:12.01.2019 18:00 ч.
Краен срок за записване:07.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:13:30 ч.

Резултати

Олимпиада по БЕЛ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Дата на олимпиадата:16.12.2018 09:00 ч.
Учениците, които не желаят резултатите им да бъдат обявени публично може да ги проверят лично при зам. директорите.

Резултати

Михаил Сотиров

Резултатите на участниците са изпратени на училищата, в които учат.

ШЕСТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Покана Награждаване Михаил Сотиров 2018

Регламент

Още статии...