Майски празници в училище

              Месец май е изпълнен с много празници

                   и всеки един от тях е почетен от

                      нашите ученици и учители

 

                        Вижте на следния линк как онлайн празнуваме:

                                           МЕСЕЦ МАЙ В УЧИЛИЩЕ

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ОУ"Св. Иван Рилски" гр.Перник

Документи  за  ПЪРВИ КЛАС

2020-2021 г.

 

Цялата информация отпосно приема чети на следния линк:

 

 

ЗАПОВЕД на Директора на ОУ"Св.Иван Рилски" Перник ОТНОСНО ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2020-2021 Г.

 

 

 

Празна бланка на заявлението за попълване:

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС ОУ ИВ РИЛСКИ ПК

 

 

 Успех!

 

 

Свободни места към 15.04.2020г.

 

(Втори и трети класове  - няма свободни места).

 

 

 1.       IV "г" клас - 1 /едно/
 2.  VІ „а” клас – 4 /четири/
 3.       VІ „б” клас – 2 /две/
 4.   VІ „в” клас –4 /четири/
 5.        VІ „г” клас – 5 /пет/
 6.  VІ „д” клас – 4 /четири/
 7.  VІ „е” клас – 4 /четири/
 8.   VІІ „б” клас – 1 /едно/
 9.     VІІ „в” клас – 2 /две/
 10.     VІІ „г” клас – 1 /едно/
 11.        VІІ „д” клас –3 /три/
 12.       VІІ „е” клас – 3 /три/

 

Директора на ОУ"Св.Иван Рилски" към учениците.

 

 Скъпи ученици от ОУ"Св.Иван Рилски", 

 

 

От сърце Ви благодаря за дълбокото и отговорно отношение към заразата.

Вие показвате зряло и разумно поведение. В голяма степен се оказвате

по-дисциплинирани от някои възрастни хора. Моля Ви да спазвате стриктно

социалната изолация(не излизайте от вкъщи). Поддържайте изключителна

лична хигиена, колкото се може по-често си мийте ръцете със сапун

и ги дезинфекцирайте.

Бъдете добри и послушни вкъщи. Изпълнявайте отговорно

възложените ви от учителите задачи, за да се върнем по-скоро в училище. 

Училището е пусто без Вас.

 

        

                                                       Обичам Ви. 

                                         Пазете себе си и тези около Вас.

 

                                   Бойко Свиленов.

Онлайн обучение

ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" гр. ПЕРНИК

ПРОВЕЖДА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН

Онлайн обучението може да бъде също толкова приятно, ползотворно, 

резултатно и забавно.

 

Вижте как, като последвате линка: Влезте в час при нас!

Обръщение на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" гр.Перник

 

 

 

Уважаеми Родители,

 

 

Обръщам се към Вас, изпълнен с Вяра,

че всички Вие разбирате ситуацията в която се намираме

и правим всичко по силите си да ограничим разпространението на заразата,

да опазим децата си и себе си.

За да продължим обучението на нашите деца от разстояние с помощта на дигиталните ресурси с които училището е добре подготвено, Ви препоръчвам няколко практически насоки:

 

- Добрата и навременна координация с учителите с необходимото разбиране

и толерантност ще улесни дистанционното обучение на учениците.

-Следете постоянно информацията която изпращат учителите към Вашето дете.

-Осигурете тиха и спокойна среда, където детето може да се настани удобно

и да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.

-Обсъждайте с детето си задачите за деня и следете изпълнението им.

-Насърчавайте детето да бъде активно и да изпълнява заданията които са му поставени.

-Осигурете възрастен по време на учебния процес от разстояние.

-На сайта на училището ще намерите необходимата информация

за организацията на учебния процес,

а конкретни указания ще получавате от учителите по предмети.

 

 

                 С Уважение: 

                      Бойко Свиленов 

 

 

 

 

Уважаеми учители на ОУ "Св. Иван Рилски",

 

 

Изправени сме пред изключително изпитание, което изисква от нас повишена отговорност,

професионално майсторство и всеотдайност.

Време е да покажем нашата професионална, интелектуална и морална сила в реално време.

Успехите на децата зависят от добрата организация на обучението от разстояние.

Днес трябва да сме спокойни, да вярваме и с любов да се отнасяме към нашата мисия.

Днес трябва да покажем на нашите ученици и родителите им, че ние сме подготвени, организирани, сплотени и владеем много алтернативни варианти за обучение от разстояние.

 

                                     -Изберете най-ефективната платформа.

                                -Използвайте електронни дневници, електронна поща и други форми и дигитални ресурси

                                  с които разполагаме.

 

Сътрудничеството на всички нива е от изключително важно значение. Споделяйте всяко нещо което е полезно за останалите.

 

Вярвам във Вас!

Разчитам на Вашата отлична професионална подготовка и умението Ви да намерите най-резултатния подход в обучението на нашите деца.

 

        Бъдете здрани и успешни!

        Прегръщам Ви виртуално.

 

                  С Уважение: 

                    Бойко Свиленов

 

               Забележка:

         Заниманията чрез дигиталните ресурси с учениците не бива да са повече от 20 минути за малките и 30 минути за големите.

 

 

 

 

 

Обръщение във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
Бъдете Здрави! 
 

 

Още статии...