УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ

Дата на публикуване: 13.01.2022 13:30

На 13.01.2022 г. в 10.30 ч  в ОУ „Св. Иван Рилски“ на основание чл.11, ал.8, т. 2 и ал.12 от Наредба №812з-647/01.10.2014 за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите се проведе практическо занятие с ученици, педагогически и непедагогически персонал с цел усвояване на плана за евакуация и формите на правилно поведение в екстремни ситуации.

Евакуацията се извърши по план, съгласно всички изисквания на Наредбата.

Госпожа Пиралкова, директор на училището, изказва своята благодарност към учителите, учениците и непедагогическия персонал  за добрата организация и провеждане  на  евакуацията.

Галерия