УСПЕХ НА УЧИЛИЩНАТА ИНИЦИАТИВА „БЪДЕЩЕ ЗА РЕНИ“

Дата на публикуване: 23.12.2021 14:52

УСПЕХЪТ НА УЧИЛИЩНАТА ИНИЦИАТИВА „БЪДЕЩЕ ЗА РЕНИ“

 

Училището ни е грабнало в сърцето си доброто!

Училището ни е събрало стотици добри и състрадателни деца!

Училището ни има подкрепата на стотици подкрепящи и благородни родители!

Благородните жестове на децата и родителите на ОУ „Св. Иван Рилски“, които се обърнаха с обич към една майка, нуждаеща се от подкрепа,

събраха сумата от 6612 лв. и днес Ученическият съвет ги преведе по сметката на Рени Ваклинова!

От сърце благодарим!

 

С пожелание за щастливи и вълшебни празници!

 

Галерия