Протоколи от проведените олимпиади и състезания

Дата на публикуване: 10.09.2021 12:50

Резултати ОЛИМПИАДА БЕЛ областен кръг 2022г.


Протокол с резултати от олимпиада по БЕЛ, областен кръг 2022 г., за V и VI клас
Протокол с резултати от олимпиада по БЕЛ, областен кръг 2022 г., за VІІ, VІІІ,  ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас 

                                             
НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“
 • - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  -
 • Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ   ХІІ клас
 • Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ   ХІ клас
 • Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ  VІІІ  и  Х клас
 • Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ  VІІ  клас
 • Резултати в националното математическо състезание "Европейско кенгуру"

Олимпиада БЕЛ-областен кръг
 • Протокол яавили се БЕЛ-областен кръг

ОЛИМПИАДА ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 • Протокол явили се Химия

Олимпиада ЗНАМ И МОГА
 • СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС, ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ЗНАМ И МОГА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
 • Резултати от арбитрирането на писмените работи на учениците от IV клас, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на олимпиадата Знам и мога
 • Протокол ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ЗНАМ И МОГА, 2021 Г.
 • Протокол явили се ученици Знам и Мога

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
Общински кръг - 16.01.2021 година
Протокол за явилите се ученици и техните резултати:
 • Линк към .pdf документа:  МАТЕМАТИКА Общински кръг

Протоколи областен кръг олимпиада БЕЛ 2020
ПРОТОКОЛ № 1
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. И ОТ 6. КЛАСОВЕ
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 • Линк към .pdf документа "Протоколи областен кръг олимпиада БЕЛ 2020 5-6 класове" :
 
ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 •  Линк към .pdf документа "Протокол областен кръг олимпиада БЕЛ 2020 7-ми клас
 
ПРОТОКОЛ № 3
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8-10 КЛАСОВЕ
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 • Линк към .pdf документа "Протокол областен кръг олимпиада БЕЛ 2020 8-10 класове
 
ПРОТОКОЛ № 4
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11 КЛАС
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 • Линк към .pdf документа "Протокол областен кръг олимпиада БЕЛ 2020 11-ти клас
 
ПРОТОКОЛ № 5
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 • Линк към .pdf документа "Протокол областен кръг олимпиада БЕЛ 2020 12-ти клас
 

Галерия