ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

Дата на публикуване: 10.09.2021 12:38
Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:09.01.2020 09:00 ч.
Край на олимпиадата:09.01.2020 13:00 ч.
Краен срок за записване:07.01.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

Галерия