Прием за учебна 2022/2023 година

Дата на публикуване: 13.06.2022 09:23

ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник,  обявява 8 /осем/ свободни места за I клас за учебната 2022/2023 година.
Записването ще се осъществи на 14.06.2022 г. от 13:30 ч.  и на  15.06.2022 г. от 09:00ч. до 17:00 ч. в кабинета на зам. директорите.

Галерия