Участие в конкурса на движението “Съзнателна планета”(Conscious Planet Bulgarian)

Дата на публикуване: 21.03.2022 13:18

    Благодарение на обявения конкурс участваме с проект ”Българско зрънце“ за изграждане на био кът със зацветяване и засаждане на български
сортове семена на зеленчуци и ароматни билки на малка площ в Основно Училище ”Свети Иван Рилски”- гр.Перник

    Участници в екип:

 1. Адриян Светославов Таков,
 2. Александра Александрова Александрова,
 3. Божидар Евелинов Кирилов,
 4. Велизар Бориславов Методиев,
 5. Виктор Божидаров Стоянов,
 6. Владислава Красимирова Асенова,
 7. Денис Пламенов Боянов,
 8. Елеонора Десиславова Григорова,
 9. Ивайла Мирославова Василева,
 10. Кристиана Вескова Милева
 11. Максимилиан Светославов Николаев,
 12. Никол Юлианова Стоянова,
 13. Рада Никол Атанасова

Възрастова група: трета възрастова група

Име на проекта: "Българско зрънце"

Преподавател: Евелина Велинова 

Постигнати резултати чрез конкурса

Основна цел, която постигнахме с този конкурс е задружното участие на ученици, подобряване на знанията ни за българските сортове зеленчуци и подправки,
познаване, организация за засаждане на растения, отглеждане, повишаване на екологичната култура на ученици от 6-ти “б” клас с правилно отношение към
заобикалящата ги среда в градски условия, както и запознаване с нови тенденции при опазването на
околната среда и внедряване на нови сортове и технологии за подобряване на почвеното плодородие.

 • Създаване на по-високи естетически критерии за заобикалящата среда.
 • Придобиване на умения за наблюдение, опознаване на различни растителни видове.
 • Създаване на навици за грижа и отговорност към зелените училищни площи чрез превенция от замърсяване с отпадъци, култура за рециклиране и приложение на идеи.

Черупки от яйца се използват в нашата Био градина:

 • като натурално средство срещу вредители,
 • като начин за наторяване на растенията
 • като част от компоста.
 • като саксии за посеви от семена.

facebook: Conscious Planet Bulgarian


Галерия