От 16 март стартира онлайн обучение

 

Мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители - от 16.03.2020 г.

 

 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Перник Ви уведомява, че учебните занятия във всички образователни институции на територията на Пернишка област се прекратяват до 29.03.2020г.
 
От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние.
 
Уважаеми ученици, 
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. 
 
Уважаеми родители,
Учителите ще имат връзка с вас чрез електронните дневници (в Пернишка област всички училища работят с такива) и чрез родителските групи, в които сте включени.
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. 
 
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
 
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!