ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:11.12.2019 13:30 ч.
Край на олимпиадата:11.12.2019 15:30 ч.
Краен срок за записване:06.12.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:13:00 ч.

Резултати
Класирани за следващ кръг