Благотворителен базар

Да напишем поредната приказка за доброто ЗАЕДНО!
Защото ЗАЕДНО можем повече....
Ученическият съвет при ОУ "Св. Иван Рилски"- град Перник призовава хората с добри сърца да напишем нашата приказка и да дарим „Живот за Иво", защото сме деца с благородни помисли и добри дела, защото сме отзивчиви към чуждото нещастие и можем да променяме съдби и да даряваме надежда за живот.
Вашата съпричастност може да бъде проявена, като закупите сувенир от Благотворителния базар, който ще се проведе на 25.ІV.2019г. във фоайето на първия етаж. Вярваме във вашата помощ, за да дарим ЗАЕДНО „Живот за Иво".

иво 3