Световен ден на мира в ОУ "Св .Ив .Рилски"

Дата на публикуване: 01.10.2021 09:22

     Мирът е най-великият дар и щастие на човечеството. Мирът е спокойствие и хармония. Това бе надслова на инициативата на клуб „Издател“, която бе грижливо организирана в началото на учебната година.
     Ръководството на учебното заведение и шестокласниците от клуба поздравиха най-малките ученици в училището. Думичката мир прозвуча многократно от тържествените слова на водещите и стиховете на рецитаторите. Символът на мира-бялото гълъбче, достигна до 250 протегнатите детски ръчички. Напускайки класната си стая, учениците ни с гордост понесоха своите гълъбчета към домовете си.

     Красиво табло посрещна многобройните ни ученици на централния вход. Да бъде мир! Инициативата бе посветена на 40-та годишнина от обявяването на 21. IX. за международен празник от ООН.

Галерия