ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

        Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

 1. Телефонна линия:  0800 10 112
 2. Електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Читателски маратон

03.04.2017г.- 28.04.2017г.

 

       Месец април е посветен на четенето, по случай международния ден на детската книга и световния ден на книгата, в училищната библиотека ще четем творби от известни автори.

     Традиционно, библиотеката организира дарителска кампания за набиране на детска литература през целия месец.

 

 УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2017/ 2018 ГОДИНА

 

Училищният план- прием за 2017/2018 година е утвърден със Заповед № РД – 12- 401 от 23.03.2017 г. след съгласуване с Обществения съвет, както следва:

I. Брой на паралелките и местата в тях:

1. Броят на паралелките в І клас – 6/шест/;

2. Броят на паралелките в V клас – 6/шест/;

3. Брой на местата в І клас – 132/ сто тридесет и две/;

4. Брой на местата в V клас – 156/ сто петдесет и шест/;

II. Брой на паралелките във ІІ, ІІІ,ІV, VІ, VІІ клас– 6/шест/;

III. Свободни места в паралелките в І-ІV клас до максимален брой 24 ученици, в V-VІІ клас - до максимален брой 29 ученици: към 15.06.2017 г. за следващата учебна 2017/2018 година

 

 1. ІV „г” клас – 1/едно/
 2. ІV „д” клас – 3/три/
 3. V "а" клас - 4 /четири/
 4. V "б" клас - 3 /три/
 5. V "в" клас - 2 /две/
 6. V "г" клас - 3 / три/
 7. V "д" клас - 3 /три/
 8. V "е" клас - 3 /три/
 9. VІ „а” клас – 6/ шест/
 10. VІ „б” клас – 7/ седем/
 11. VІ „в” клас – 6 /шест/
 12. VІ „г” клас – 6 /шест/
 13. VІ „д” клас – 7/ седем/
 14. VІ „е” клас – 7/ седем/
 15. VІІ „а” клас – 7/ седем/
 16. VІІ „б” клас – 6 /шест/
 17. VІІ „в” клас – 8 /осем/
 18. VІІ „г” клас – 8 /осем/
 19. VІІ „д” клас – 9 /девет/
 20. VІІ „е” клас – 4 /четири/

 

IV. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, ІІІ и ІV клас

Национално външно оценяване – IV клас

10.05.2017 г. – БЕЛ

12.05.2017 г. - Математика

15.05.2017 г. – Човекът и природата

16.05.2017 г. – Човекът и обществото

 

Национално външно оценяване – VII клас

19.05.2017 г. – БЕЛ

22.05.2017 г. - Математика

29.05.2017 г. – Английски език