„Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация”

1234

5678

ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

        Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

 1. Телефонна линия:  0800 10 112
 2. Електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

I. Брой на паралелките и местата в тях:

1. Броят на паралелките в І клас – 6/шест/;

2. Броят на паралелките в V клас – 6/шест/;

3. Брой на местата в І клас – 132/ сто тридесет и две/;

4. Брой на местата в V клас – 156/ сто петдесет и шест/;

II. Брой на паралелките във ІІ, ІІІ,ІV, VІ, VІІ клас– 6/шест/;

III. Свободни места в паралелките в І-ІV клас до максимален брой 22 ученици, в V-VІІ клас - до максимален брой 26 ученици: към 01.06.2018 г. за следващата учебна 2018/2019 година

 1. V "а" клас - 2 /две/
 2. V "б" клас - 2 /две/
 3. V "в" клас - 2 /две/
 4. V "г" клас - 2 / две/
 5. V "д" клас - 2 /две/
 6. V "е" клас - 2 /две/
 7. VІ „а” клас – 1/едно/
 8. VІ „б” клас – 2 /две/
 9. VІ „в” клас – 2 /две/
 10. VІ „г” клас – 1 /едно/
 11. VІ „д” клас – 1 /едно/
 12. VІ „е” клас – 2 /две/
 13. VІІ „а” клас – 3/три/
 14. VІІ „б” клас – 4 /четири/
 15. VІІ „в” клас – 4 /четири/
 16. VІІ „г” клас – 3 /три/
 17. VІІ „д” клас – 3 /три/
 18. VІІ „е” клас – 4 /четири/

IV. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, ІІІ и ІV клас

Национално външно оценяване – IV клас

10.05.2017 г. – БЕЛ

12.05.2017 г. - Математика

15.05.2017 г. – Човекът и природата

16.05.2017 г. – Човекът и обществото

 

Национално външно оценяване – VII клас

19.05.2017 г. – БЕЛ

22.05.2017 г. - Математика

29.05.2017 г. – Английски език