ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

П Р О Т О К О Л И ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА - VII КЛАС, ПРОВЕДЕНА НА 13.01.2018 г., КАКТО И КЛАСИРАЛИТЕ СЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ.

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА, ПРОВЕДЕНА НА 16.12.2017 г.

Име

Презиме

Фамилия

Клас

Резултат в точки за IV-VIII клас

1

Георги

Емилов

Колев

ІV Д

21

2

Лора

Мартинова

Валериева

ІV Г

21

3

Мартин

Бисер

Ковачки

ІV Б

20

4

Валентин

Николаев

Гешев

ІV Г

20

5

Симеон

Красимиров

Йорданов

ІV Г

18.5

6

Даниел

Юлианов

Йотов

ІV Б

18

7

Виктор

Андреев

Ангелов

ІV Г

17

8

Мария

Николаева

Брънзова

ІV Б

7

9

Велизар

Радославовов

Василев

ІV Б

5.5

10

Калоян

Мариянов

Лечев

V А

11.5

11

Виктория

Владимирова

Панева

V Г

9.5

12

Кристияна

Стефанова

Еринина

V Г

8

13

Давид

Лъчезаров

Христов

V Б

7

14

Ивайло

Костадинов

Пачов

V Е

5.5

15

Георги

Калоянов

Калоянов

V Б

3.5

16

Венислав

Весков

Благоев

V Е

3

17

Стилян

Росенов

Гебрев

V Е

2.5

18

Симеон

Росенов

Гебрев

V Е

2.5

19

Евън

Иванов

Искренов

V А

2

20

Ивайло

Руменов

Петров

V Б

1

21

Калина

Ангелова

Петрова

V Д

1

22

Даниел

Георгиев

Георгиев

V Е

0.5

23

Яна

Стоянова

Топузова

V Б

0.5

24

Никола

Николаев

Георгиев

V В

0.5

25

Теодора

Бориславова

Борисова

VІ Б

2.5

26

Виктория

Миткова

Димитрова

VІ А

1.5

27

Магдалена

Александрова

Георгиева

VІ В

1

28

Йоана

Антонова

Такова

VІ В

1

29

Милен

Николаев

Милчев

VІ Б

0.5

30

Мартин

Михайлов

Николаев

VІ Д

0.5

31

Никол

Светославова

Георгиева

VІ Б

0.5

32

Виктория

Владимирова

Христова

VІ В

0.5

33

Рая

Антонова

Такова

VІ В

0.5

34

Савина

Станиславова

Станимирова

VІ А

0.5

35

Александра

Асенова

Таранджийска

VІІ Е

19.5

36

Йоан

Десиславов

Байчев

VІІ Д

19.5

37

Савина

Светославова

Михайлова

VІІ Е

18

38

Ивана

Владиславова

Гонева

VІІ Б

17.5

39

Мартин

Веселинов

Николаев

VІІ Е

16.5

40

Христина

Лъчезарова

Крумова

VІІ Г

16

41

Катрин

Чавдарова

Добринова

VІІ А

13

42

Ивета

Емилова

Ваклинова

VІІ Б

10

43

Алекс

Костова

Манова

VІІ Г

9

44

Мария

Симеонова

Богданова

VІІ Е

8.5

45

Мартин

Светославов

Любомиров

VІІ Е

8

46

Мартин

Йосифов

Стоянов

VII E

8

47

Божидар

Ивайлов

Стоянов

VІІ Б

7.5

48

Ралица

Ивайлова

Станимирова

VІІ Б

7

49

Гергана

Кирилова

Анева

VІІ А

6

50

Ивелина

Димитрова

Григорова

VІІ Е

4.5

51

Деян

Красимиров

Стоянов

VІІ Б

4

52

Владислав

Владимиров

Славчев

VІІ В

4

53

Габриела

Симеонова

Николова

VІІ В

3.5

54

Михаил

Илиев

Иванов

VІІ А

2.5

55

Анджелина

Ивайлова

Винчова

VІІ Е

2

56

Никола

Горанов

VII Б

1.5

57

Теодора

Тодорова

Карталова

VІІ А

0.5

За участие в областния кръг се класират учениците, които са получили не по-малко от 16 точки.

Име Презиме Фамилия Клас Резултат в точки за IV-VIII клас
1 Георги  Емилов Колев ІV Д 21
2 Лора  Мартинова Валериева ІV Г 21
3 Мартин Бисер Ковачки ІV Б 20
4 Валентин Николаев Гешев ІV Г 20
5 Симеон Красимиров Йорданов ІV Г 18.5
6 Даниел Юлианов Йотов ІV Б 18
7 Виктор Андреев Ангелов ІV Г 17
8 Мария  Николаева Брънзова ІV Б 7
9 Велизар Радославовов Василев ІV Б 5.5
10 Калоян Мариянов Лечев V А 11.5
11 Виктория Владимирова Панева V Г 9.5
12 Кристияна Стефанова Еринина V Г 8
13 Давид Лъчезаров Христов V Б 7
14 Ивайло  Костадинов Пачов V Е 5.5
15 Георги  Калоянов Калоянов V Б 3.5
16 Венислав Весков Благоев V Е 3
17 Стилян Росенов Гебрев V Е 2.5
18 Симеон Росенов Гебрев V Е 2.5
19 Евън Иванов V А 2
20 Ивайло  Петров V Б 1
21 Калина Ангелова Петрова V Д 1
22 Даниел Георгиев V Е 0.5
23 Яна  Стоянова  Топузова V Б 0.5
24 Никола Николаев Георгиев V В 0.5
25 Теодора Бориславова Борисова VІ Б 2.5
26 Виктория Миткова Димитрова VІ А 1.5
27 Магдалена Александрова Георгиева VІ В 1
28 Йоана Антонова Такова VІ В 1
29 Милен Николаев Милчев VІ Б 0.5
30 Калоян Стоянов VІ Д 0.5
31 Мартин Михайлов Николаев VІ Д 0.5
32 Никол Светославова Георгиева VІ Б 0.5
33 Виктория Владимирова Христова VІ В 0.5
34 Рая Антонова Такова VІ В 0.5
35 Савина Станиславова Станимирова VІ А 0.5
36 Александра Асенова Таранджийска VІІ Е 19.5
37 Йоан  Десиславов Байчев VІІ Д 19.5
38 Савина Светославова Михайлова VІІ Е 18
39 Ивана Владиславова Гонева VІІ Б 17.5
40 Мартин Веселинов Николаев VІІ Е 16.5
41 Христина Лъчезарова Крумова VІІ Г 16
42 Катрин Чавдарова Добринова VІІ А 13
43 Ивета Емилова Ваклинова VІІ Б 10
44 Алекс Костова Манова VІІ Г 9
45 Мария  Симеонова Богданова VІІ Е 8.5
46 Мартин Светославов Любомиров VІІ Е 8
47 Мартин Йосифов Стоянов VII E 8
48 Божидар Ивайлов  Стоянов VІІ Б 7.5
49 Ралица  Ивайлова Станимирова VІІ Б 7
50 Гергана Кирилова Анева VІІ А 6
51 Евгени  Миленов Георгиев VІІ Е 4.5
52 Ивелина Димитрова Григорова VІІ Е 4.5
53 Деян  Красимиров Стоянов VІІ Б 4
54 Владислав Владимиров  Славчев VІІ В 4
55 Габриела Симеонова Николова VІІ В 3.5
56 Михаил  Илиев Иванов VІІ А 2.5
57 Анджелина Ивайлова Винчова VІІ Е 2
58 Никола Горанов VII Б 1.5
59 Теодора Тодорова Карталова VІІ А 0.5

ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПРОВЕДЕНА НА 17.12.2017 г.

Трите имена

Резултат

V клас

1.

Магдалена Мартинова Мартинова

27 точки

2.

Виктория Владимирова Панева

27 точки

3.

Ивайло Костадинов Пачов

27 точки

4.

Анна-Мария Лъчезарова Методиева

26 точки

5.

Виктория Байчева Сивева

26 точки

6.

Антония Антонова Кирилова

25 точки

7.

Милена Валериева Арсенова

25 точки

8.

Йоан Тодоров Съев

23 точки

9.

Калоян Марианов Лечев

22 точки

10.

Виктория Петрова Вергова

22 точки

11.

Даниел Георгиев Георгиев

21 точки

12.

Дамян Красимиров Василев

20 точки

13.

Симеон Росенов Гебрев

20 точки

14.

Стилиян Росенов Гебрев

20 точки

VI клас

1.

Ния Руменова Георгиева

30 точки

2.

Александра Христова Христова

28 точки

3.

Ния Бориславова Боянова

28 точки

4.

Калина Николаева Брънзова

27 точки

5.

Елица Радославова Божилова

26 точки

6.

Яна Валентинова Ковачева

26 точки

7.

Дарина Евгениева Василева

26 точки

8.

Ралица Борянова Кирилова

26 точки

9.

Диана Захариева Петрунова

26 точки

10.

Андреа Христова Христозова

25 точки

11.

Анджелика Мирославова Методиева

25 точки

12

Елина Красимирова Крумова

25 точки

13.

Теодора Бориславова Борисова

25 точки

14.

Деян Калинов Добрев

23 точки

15.

Виктория Владимирова Христова

23 точки

16.

Виктория Миткова Димитрова

23 точки

17.

Анна Романова Дончева

23 точки

18.

Магдалена Александрова Георгиева

22 точки

19.

Боян Мирославов Боянов

22 точки

20.

Радостина Георгиева Костадинова

22 точки

21.

Рая Десиславова Иванова

21 точки

VII клас

1.

Савина Светославова Михайлова

77 точки

2.

Михайл Илиев Иванов

74 точки

3.

Ивана Владиславова Тонева

70 точки

4.

Габриела Симеонова Николова

68 точки

5.

Мериан Ивайлова Костадинова

68 точки

6.

Катрин Чавдарова Добринова

67 точки

7.

Ралица Ивайлова Станимирова

67 точки

8.

Мартин Йосифов Стоянов

66 точки

9.

Мартин Веселинов Николаев

65 точки

10.

Мария Симеонова Богданова

65 точки

11.

Ивета Емилова Ваклинова

58 точки

12.

Наталия Стоянова Чавдарова

56 точки

13.

Стефани Василева Василева

55 точки

14.

Ева-Мария Валентинова Асенова

51 точки

15.

Цветислава Борисова Ангелова

49 точки

 

Класиране за областния кръг на олимпиадата по БЕЛ:

Ученици от V и от VI клас се допускат до областния кръг, когато са получили от 27 /двадесет и седем/ до 30 /тридесет/ точки.

Ученици от VII клас се допускат до областния кръг, когато са получили от 90 /деветдесет/ до 100 /сто/ точки.

LONGMAN COMPETITION

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА УПОРИТИЯ ТРУД НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТОТО СЪСТЕЗАНИЕ

LONGMAN COMPETITION И ТЕХНИТЕ ВСЕОТДАЙНИ УЧИТЕЛИ -

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА,

МИЛЕНА МЕТОДИЕВА,

МИНА МИЛЕВА!


             Финалисти за участие в национален кръг, 18 март 2017 г.

 

Име и фамилия на участник

/изписани на латиница/

Категория

 

Ниво

Клас

Точки

Anna-Maria   Metodieva

PTE Young Learners

Firstwords

4th

80

Victoria   Siveva

PTE Young Learners

Firstwords

4th

80

Kristian   Stoyanov

PTE Young Learners

Firstwords

4th

80

Lora   Minkova

PTE Young Learners

Firstwords

4th

80

Antonia   Kirilova

PTE Young Learners

Firstwords

4th

78

Kaloyan   Lechev

PTE Young Learners

Firstwords

4th

78

Atanas   Nestorov

PTE Young Learners

Firstwords

4th

76

Victoria Paneva

PTE Young Learners

Firstwords

4th

76

Evan Ivanov

PTE Young Learners

Firstwords

4th

76

 

Име и фамилия на участник

/изписани на латиница/

Категория

 

Ниво

Клас

Точки

Alexander Spasov

PTE Young Learners

Quickmarch

6th

77

Hristina Krumova

PTE Young Learners

Quickmarch

6th

77

Alexandra Tarandzhijska

PTE Young Learners

Quickmarch

6th

76

 

Име и фамилия на участник

/изписани на латиница/

Категория

 

Ниво

Клас

Точки

Alexandra Angelova

PTE Young Learners

Breakthrough

7th

78

Alexandra Naidenova

PTE Young Learners

Breakthrough

7th

77

 

Резултати от вътрешноучилищен кръг, 21 януари 2017 г - Резултати