ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:19.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:19.01.2019 11:00 ч.
Краен срок за записване:14.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:20.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:20.01.2019 13:00 ч.
Краен срок за записване:15.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА, 4 клас

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:26.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:26.01.2019 10:20 ч.
Краен срок за записване:21.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:15.01.2019 00:00 ч.
Край на олимпиадата:15.01.2019 00:00 ч.
Краен срок за записване:10.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:00:00 ч.

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:13.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:13.01.2019 11:00 ч.
Краен срок за записване:08.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.