ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ

П Р О Т О К О Л ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ - V, VI, VII КЛАС.

ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ

П Р О Т О К О Л ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - VII КЛАС.

ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА, 4 клас

П Р О Т О К О Л ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА "ЗНАМ И МОГА" – IV КЛАС.

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

П Р О Т О К О Л ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ – ОТ V ДО VII КЛАС.

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ

П Р О Т О К О Л ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – V, VI И VII КЛАС, ПРОВЕДЕНА НА 14.01.2018 г.

П Р О Т О К О Л ЗА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - VI и VII КЛАС

Още статии...