Протоколи от проведените олимпиади

 

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

- ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  -

 

 

Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ   ХІІ клас

 

Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ   ХІ клас

 

Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ  VІІІ  и  Х клас

 

Протокол 2 за резултати олимпиада БЕЛ  VІІ  клас

 

 

 Резултати в националното математическо състезание "Европейско кенгуру"

                           

Олимпиада БЕЛ-областен кръг

                    Протокол:Протокол яавили се БЕЛ-областен кръг

 

 

ОЛИМПИАДА ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

                     Протокол:Протокол явили се Химия

Олимпиада ЗНАМ И МОГА

                За изтегляне:   СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС, ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ЗНАМ И МОГА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА       

                    За изтегляне:  Резултати от арбитрирането на писмените работи на учениците от IV клас, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на олимпиадата Знам и мога                                                        

                За изтегляне:  Протокол ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ЗНАМ И МОГА, 2021 Г.

 

                 Протокол:Протокол явили се ученици Знам и Мога

 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

 

Общински кръг - 16.01.2021 година

Протокол за явилите се ученици и техните резултати

Линк към .pdf документа:  МАТЕМАТИКА Общински кръг

 

Протоколи областен кръг олимпиада БЕЛ 2020

 
ПРОТОКОЛ № 1
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. И ОТ 6. КЛАСОВЕ
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
ПРОТОКОЛ № 3
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8-10 КЛАСОВЕ
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
ПРОТОКОЛ № 4
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11 КЛАС
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
ПРОТОКОЛ № 5
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС
ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ - ОБЛАСТЕН КРЪГ, 2020 Г.
ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

ОЛИМПИАДА по Техническо чертане

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:07.02.2020 13:30 ч.
Край на олимпиадата:07.02.2020 17:30 ч.
Краен срок за записване:04.02.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:13:00 ч.

ОЛИМПИАДА по Биология и здравно образование

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:30.01.2020 08:30 ч.
Край на олимпиадата:30.01.2020 12:30 ч.
Краен срок за записване:27.01.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:00 ч.

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:09.01.2020 09:00 ч.
Край на олимпиадата:09.01.2020 13:00 ч.
Краен срок за записване:07.01.2020 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:11.12.2019 13:30 ч.
Край на олимпиадата:11.12.2019 15:30 ч.
Краен срок за записване:09.12.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:13:00 ч.

Още статии...