Извънкласни дейности

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "МИХАИЛ СОТИРОВ"

На 15 ноември (събота) 2014 г. от 10 часа в ОУ „Св. Иван Рилски” гр. Перник ще се проведе за втори път регионално Математическо състезание „Михаил Сотиров” със съдействието на РИО Перник. Да почетем паметта на Михаил Сотиров, да популяризираме неговите математически трудове и да запалим в учениците любовта към математиката, така както той я обичаше.

       Математическото състезание „Михаил Сотиров” е индивидуално състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от ІІ до ХІІ клас.

         Регламентът и провеждането на състезанието ще бъде както миналата година.

       Броят на задачите за всички класове (изключение VІІ и ХІІ клас) е 15. Първите 10 задачи са с избираем отговор и си оценяват по 3 точки, 3 от задачите са със свободен отговор – по 5 точки, а 2 задачи се решават подробно – по 10 точки.

       Една от последните 2 задачи ще бъде от сборниците на г-н Сотиров, именувана „Задача на Михаил Сотиров”. Максималният брой точки е 65 точки. Времетраенето е 120 минути.

         Задачите за VІІ и ХІІ клас ще бъдат във формата на НВО и ДЗИ. Максималният брой точки, които участниците могат да получат е 100.

VІІ клас – І модул – 60 минути                                 ХІІ клас – 240 минути

                 ІІ модул – 90 минути

 ЗА УЧАСТИЕ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА.

Още статии...